Čeští včelaři se brání krádežím

 

Tisková zpráva

15. června 2015

 

 

Čeští včelaři se brání krádežím

 

Krádeže úlů s včelami jsou v České republice smutnou realitou. Zloději prodávají včelstva dál jiným včelařům, kteří o jejich původu nemají ani tušení. Pracovní společnost nástavkových včelařů (PSNV-CZ) už před lety zavedla jednoduché opatření, které nepoctivcům ztěžuje život. Od roku 2009 vzniká registr cejchů, které si jednotliví majitelé na své úly vypalují.

 

Ne všichni včelaří na své zahradě. Profesionálové s většími počty včelstev, ale i malí hobby včelaři mívají svá stanoviště někde opodál za vesnicí nebo u lesa. Osamělé úly jsou bohužel lákadlem pro nenechavce z řad „kolegů“ i pro organizované překupníky.  Neoznačené úly pak snadno prodají zájemcům o včelaření nebo včelařům, kteří o svá včelstva přišli.

 

PSNV-CZ před šesti lety přišla s návrhem úly cejchovat značkou svého majitele. Cejchování je od pradávna osvědčený způsob označení vlastnictví. Výžeh se těžko odstraňuje, zloději musí brousit hluboko do dřeva a zbroušená místa případné zájemce o koupi varují. Včelaři si mohou zvolit značku CZ s pořadovým číslem (například CZ 16), která má výhodu identifikace v případě prodeje úlů do zahraničí, u nás typicky do Polska. Ve velké oblibě jsou ale i iniciály včelařů nebo různé grafické symboly, viz www.psnv.cz/vcelarskecejchy.

 

Cejch zanesený v registru umožní dohledat, odkud úl pochází. „Nápad s cejchováním jsem ocenil, protože mám stanoviště i na odlehlých místech. Líbí se mi myšlenka, že to lumpům zkomplikuje život. Kdyby se takhle nechali registrovat i ostatní včelaři, měli bychom výborný systém na sledování původu úlů,“ říká Karel Jiruš, jeden z prvních včelařů, který si zaregistroval svou značku.

 

PSNV-CZ doporučuje před objednáním výroby cejchu nejprve značku registrovat, aby nedocházelo k její duplicitě. Cejchy se v současné době dají sehnat u několika výrobců.

 Kontaktní osoby:  

Ing Karel Jiruš, koordinátor registru, tel. 724 486 577

Ing. Petr Texl, ředitel kanceláře PSNV-CZ, o. s., 728 717 375, reditel@psnv.cz

 


 

Poznámka pro editory:

 

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ sdružuje více než 600 včelařů i zájemců o obor. Funguje od roku 2000. Za dobu svého působení pozitivně ovlivňuje obor včelařství v České republice a řady jejích členů i příznivců se rozrůstají. Propagace jednoduchých a udržitelných metod včelaření je od samého počátku prioritou sdružení. To se projevuje tématy i přístupem lektorů na vzdělávacích akcích pořádaných společností i při vydávání včelařského časopisu Moderní včelař.

Diskuzní vlákno na Včelařském fóru zabývající se tímto tématem: http://www.vcelarskeforum.cz/tema-Kradez-vcelstev?highlight=kr%C3%A1de%C5%BEe  

 

www.psnv.cz

http://www.psnv.cz/vcelarskecejchy

www.modernivcelar.eu