Letní včelařské školy

 

Tisková zpráva

30. března 2015

 

 

Letní včelařské školy

 

Rádi byste začali včelařit, ale máte z chovu včel respekt? Nevíte, jaké úly a pomůcky si pořídit? Nebo už včelaříte dlouho a chybí vám čerstvý vítr do plachet? Naučte se včelařit s profesionály!

Pracovní společnost nástavkových včelařů (PSNV-CZ) letos pořádá už dvanáctý ročník Letních škol nástavkového včelaření. Praktickému včelaření blízkému přírodě se můžete naučit na víkendových kurzech na dvanácti různých místech na území celé České republiky.

 

V letošním roce otevřela poprvé PSNV-CZ dvoudenní kurz s názvem „Přípravky“ pro úplné začátečníky, kteří si teprve plánují pořídit včelstva. Metodicky na tento kurz navazují v sezóně Letní školy nástavkového včelaření pro začínající (I. stupeň) a pokročilé (II. stupeň).

 

První stupeň je vhodný pro včelaře a zájemce o včelaření. Osvojí si používání pomůcek a vedení včelstev v prvním roce po pořízení. Vyzkouší si, jak se o včelky starat, jak vytočit první med a postarat se o voskové dílo. Důležitou součástí výuky je také sledování zdravotního stavu včelstev a nezbytná legislativa.

 

Druhý stupeň je určen pokročilejším,  kteří již vyzimovali svá první včelstva a hledají odpovědi na své otázky. Inspirovat se přicházejí i letití praktici. Velký důraz je kladen na množení včelstev na včelnici, tvorbu oddělků a chov včelích matek v praxi. Zaměří se také na prevenci a zdolávání nemocí, včetně praktických cvičení z diagnostiky a mikroskopování.

 

Letní školy PSNV-CZ jsou tradičně zaměřené na praxi. Budoucí včelaři si mohou všechna probraná témata osahat přímo na včelnicích organizátorů. „Je to velká výhoda. Načíst si informace v literatuře je fajn, ale když jsem si mohl sáhnout do včel, stoupnout si vedle profíka a zkoušet to po něm, dalo mi to mnohem víc,“ potvrzuje Aleš Choutka, účastník loňské letní školy v Křivenicích.

 

Pokud nevíte, co mezitím s rodinou, vezměte ji s sebou! Spousta škol se odehrává v opravdu kouzelném prostředí, kde si přijdou na své i nevčelaři. Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře na www.lsnv.cz, kde najdete i podrobnosti o jednotlivých školách, nebo si napsat o další informace na lsnv@psnv.cz.
Kontaktní osoby:            Ing. Petr Texl, ředitel kanceláře PSNV-CZ, o. s., 728 717 375, reditel@psnv.cz

 


Poznámka pro editory:

 

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ sdružuje více než 600 včelařů i zájemců o obor. Funguje od roku 2000. Za dobu svého působení pozitivně ovlivňuje obor včelařství v České republice a řady jejích členů i příznivců se rozrůstají. Propagace jednoduchých a udržitelných metod včelaření je od samého počátku prioritou sdružení. To se projevuje tématy i přístupem lektorů na vzdělávacích akcích pořádaných společností i při vydávání včelařského časopisu Moderní včelař.

 

Letní škola nástavkového včelaření (LŠNV) představuje moderní výukový projekt PSNV-CZ, který započal již v roce 2004. Výuka probíhá na včelnicích a v provozech zkušených včelařů na různých místech ČR a tím je přístupná velké skupině zájemců. První školu v roce 2004 absolvovalo 25 zájemců, letos očekáváme na 15 školách téměř 300 včelařů a zájemců o obor. LŠNV jsou rozdělené podle znalostí účastníků, výuku zabezpečují zkušení lektoři PSNV-CZ. Velký důraz je kladen na praktická cvičení přímo se včelstvy. Výuková témata na školách: základy vedení včelstev, množení včelstev, zdravotní problematika, chov včelích matek, zdroje snůšky, kvalita včelích produktů, marketing, výroba medoviny.

 

www.psnv.cz

www.modernivcelar.eu

www.lsnv.cz