Med roku 2017

Tisková zpráva

7. září 2017

 

V brněnských Lužánkách se včelaři letos 16.-17. září potřetí utkají v soutěži o titul Med roku. Akce organizovaná Pracovní společností nástavkových včelařů (PSNV-CZ)  pro včelaře i veřejnost spojuje propagaci včelařství a včelích produktů s odbornou konferencí. Ale co naláká úplně každého, to je možnost ochutnávat, co hrdlo ráčí!

 

„Všechny soutěžní medy budou totiž také nabídnuty k ochutnání těm, kteří přijdou“, upozorňuje organizátor akce Radek Hykl z PSNV-CZ. Včelaři mohou získávat informace během mezinárodní konference s velmi aktuálním tématem „Krajina pro trvale udržitelný chov včel“. Pro veřejnost je připraven jak sobotní, tak zejména nedělní program, jehož součástí bude i přednáška o světě včel i léčivých účincích včelích produktů a apiterapii MUDr. Jany Hajduškové.


Děti i jejich rodiče objeví spoustu zajímavých informací o životě včel a pro zájemce jsou připraveny i řízené degustace různých druhů medu vedené odborníky. K shlédnutí budou fascinující fotografie ze světa hmyzu a ke koupi med, medovina nebo kosmetika ze včelích produktů. Děti si vyzkouší svoji šikovnost při zdobení perníčků nebo dotváření příběhu mladé včelky létavky. Program celé akce je na www.medroku.cz.


Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství p. Mariana Jurečky.

 

Kontaktní osoby:

Radek Hykl, vedoucí projektu, tel.: 773 899 716, reditel@psnv.cz

Zdeňka Cutáková, organizátorka projektu, tel.: 733 779 021, zdenka.cutakova@psnv.cz

 

Poznámka pro editory:                                                         

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., sdružuje více než 700 včelařů i zájemců o obor. Pro včelaře tu je od roku 2000. Za dobu svého působení pozitivně ovlivňuje obor včelařství v České republice a řady jejích členů i příznivců se rozrůstají. Prioritou spolku je od samého počátku propagace jednoduchých a udržitelných metod včelaření. To se projevuje tématy i přístupem lektorů na vzdělávacích akcích pořádaných spolkem a také při vydávání včelařského časopisu Moderní včelař.

 

www.medroku.cz

www.psnv.cz

www.modernivcelar.eu