Medové výročí se bude slavit v Brně

Tisková zpráva

4. září 2015

 

Medové výročí se bude slavit v Brně

Letos uplyne 150 let od představení revolučního nápadu česko-italsko-rakouského včelaře Franze Hruschky na získávání medu ze včelích pláství na principu odstředivé síly. Na setkání v Brně-Lužánkách poprvé ukázal v září 1865 včelařské veřejnosti kapesní verzi toho, čemu dnes říkáme  medomet. Na stejném místě přesně o sto padesát let a dvanáct dní později pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ  25. - 27. září 2015 mezinárodní konferenci a bohatý „medový“ program pro širokou veřejnost.

 

Návštěvníci se seznámí s pohnutým životním osudem samotného vynálezce, který změnil tvář světového včelařství. Připravena je výstava různých typů moderních i historických medometů a množství  přednášek  odborníků  z tuzemska  i ze zahraničí. Témata přednášek jistě zaujmou včelaře i nevčelařící veřejnost, protože základním tématem je v současné době tolik sledovaná kvalita včelích produktů. Včelaři budou soutěžit o medaile v medové soutěži o nejlepší a nejchutnější med.

 

Organizátoři nezapomněli ani na praxi milovníků včelích produktů a připravili ochutnávky druhových medů s odborným výkladem. Produkty si budou moci zájemci na místě přímo od včelařů i zakoupit. Atmosféru doplní unikátní výstava fotografií z včelího makro i mikrosvěta a vystoupení cimbálovky.

 

Bohatý doprovodný program nabídne po celou dobu akce soutěže pro děti i dospělé, zajištěny jsou i prohlídky historického Mendelova včelína s odborným výkladem. Podrobný program třídenní akce naleznete na webu www.fhruschka.cz.

 

Kontaktní osoba:  Ing. Petr Texl, ředitel kanceláře PSNV-CZ, z. s.,  728 717 375, reditel@psnv.cz

 


Poznámka pro editory:

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., sdružuje více než 600 včelařů i zájemců o obor. Pro včelaře tu je od roku 2000. Za dobu svého působení pozitivně ovlivňuje obor včelařství v České republice a řady jejích členů i příznivců se rozrůstají. Propagace jednoduchých a udržitelných metod včelaření je od samého počátku prioritou sdružení. To se projevuje tématy i přístupem lektorů na vzdělávacích akcích pořádaných společností i při vydávání včelařského časopisu Moderní včelař.

 

www.psnv.cz

www.fhruschka.cz

www.modernivcelar.eu