Nejlepší medy se utkají v Brně

3. srpna 2016

 

V brněnských Lužánkách se 17. - 18. září včelaři zúčastní soutěže o titul Med roku 2016. Všem soutěžícím z České a Slovenské republiky budou v rámci soutěže zdarma provedeny laboratorní rozbory medu. Výherci se navíc dočkají propagace a hodnotných cen. Uzávěrka soutěže je 31. srpna 2016.
 
Hlavním smyslem akce organizované Pracovní společností nástavkových včelařů, z. s. (PSNV-CZ) je přiblížení oboru včelařství široké veřejnosti. Soutěž zároveň pomáhá zlepšovat povědomí o kvalitě domácích včelích produktů a propaguje prodej medu ze dvora – od včelaře přímo ke koncovému spotřebiteli. Stejně jako v loňském roce i letos se akce uskuteční za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

 

Soutěží se ve čtyřech hlavních kategoriích - květové medy, medovicové medy, nejlepší design medu a hodnocení veřejnosti. Do soutěže ale postoupí pouze ty vzorky medu, které vyhoví parametru normy Český med a Vyhlášce č. 76/2003 Sb.

 

Medy splňující kvalitativní předpoklady dále poslouží k degustaci veřejností a odbornou porotou. „Výhry v loňském ročníku si vážíme, cenu pro vítěze, repliku prvního medometu, dokonce používáme s dětmi při vytáčení. Vítězství nám pomohlo i při propagaci, často přicházejí lidé a ptají se po medu, který jim při soutěži chutnal,“ pochvaluje si Dagmar Šormová z pražského spolku Hradčanské včely. Podmínky soutěže včetně programu a přihlašovacího formuláře najdete na stránkách www.medroku.cz.

 

Výstavní část akce Med roku 2016 bude nejen přehlídkou sladkých chutí, ale také pastvou pro oko. K vidění bude celá barevná škála medů od světle zelenkavých přes zlaté až po asfaltově černé, různé druhy obalů a v neposlední řadě nápadité etikety: „Šlo nám také o to, aby si včelař uvědomil, jak může výběrem sklenice a etikety zvýšit atraktivnost svého medu. Lidé se stále častěji shánějí po medu přímo od včelaře, věří jeho kvalitě. Na každém včelaři je, zda zaujme i estetickým balením,“ říká Mgr. Zdeňka Cutáková, organizátorka soutěže z PSNV-CZ a dodává: „Srdečně zveme nejenom včelaře, ale i rodiny s dětmi, pro které bude v neděli připraven bohatý program. Těšit se můžete na ochutnávku medů, zdobení medových perníčků, odlévání svíček, řízené degustace druhových medů a přednášky o využití včelích produktů pro lidské zdraví.“

 

Kontaktní osoby:


Mgr. Zdeňka Cutáková, 733 779 021, zdenka.cutakova@psnv.cz
Ing. Petr Texl, ředitel kanceláře PSNV-CZ, z. s., 728 171 375,  reditel@psnv.cz                             

Poznámka pro editory:


1.    Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. sdružuje více než 700 včelařů i zájemců o obor. Pro včelaře tu je od roku 2000. Za dobu svého působení pozitivně ovlivňuje obor včelařství v České republice a řady jejích členů i příznivců se rozrůstají. Prioritou spolku je od samého počátku propagace jednoduchých a udržitelných metod včelaření. To se projevuje tématy i přístupem lektorů na vzdělávacích akcích pořádaných spolkem a také při vydávání včelařského časopisu Moderní včelař.


2.    Parametry medu - Soutěžní med musí splňovat normu Český med - norma jakosti č. ČSV 1/1999. Měl by tedy dosahovat lepší kvality, než udává § 10 vyhlášky č. 76/2003 Sb., oddíl 2 Med, kterou se stanovují požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony podle §18 písm. a), d), j), k) zákona č.  110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, popřípadě Evropský kodex jakosti pro med. Zpřísněny jsou konkrétně tyto fyzikální a chemické požadavky:
•    obsah vody v procentech nejvýše 18 u všech druhů medu ve spotřebitelském balení
•    HMF v mg/kg nejvýše 20 u všech druhů medu
•    obsah sacharózy nejvýše 5 procent u všech druhů med
•    geografický původ na území ČR a bez jakékoliv příměsi jiného medu

3.    Parametry obalu - Včelaři do soutěže zasílají dvě sklenice medu. První je určena pro výstavu, musí být opatřena etiketou a měla by odpovídat včelařovu běžnému prodejnímu balení. Druhá poslouží k degustaci veřejností a odbornou porotou, proto je určeného formátu, a etiketou se neopatřuje. V případě zájmu PSNV zašle zdarma dvě prázdné sklenice o objemu 720ml v polystyrenovém obalu. Etiketa musí obsahovat: název potraviny – MED (květový nebo medovicový), množství potraviny – uvádí se váha v g nebo v kg, dobu minimální trvanlivosti – zpravidla se uvádějí 2 roky (stačí uvést rok) a dále jméno nebo obchodní název a adresu včelaře.

www.medroku.cz
www.psnv.cz
www.modernivcelar.eu