Odborníci se sešli v Brně na pomoc včelám

Tisková zpráva
14. ledna 2016
Odborníci se sešli v Brně na pomoc včelám


Druhý lednový víkend proběhlo pod záštitou Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ a Mendelovy Univerzity v Brně již po osmé setkání odborníků a včelařů - uživatelů VMS, aplikace na sledování varroózy na území České republiky.

 
V rámci celodenního programu se v téměř každé přednášce narazilo na dva základní problémy bránící efektivní péči o včelstva pod tlakem varroózy. Na rozdíl od mnoha zemí nepatří v ČR účinná a zároveň šetrná ošetření některými organickými kyselinami do oficiální metodiky boje s včelím parazitem. Naopak v zahraničí je zvykem konkrétní přípravky pro ošetření včelstev doporučovat, ale rozhodnutí se ponechává na chovateli v závislosti na jeho podmínkách a stavu včelstev.

V českém prostředí se dosud upřednostňuje tak zvaná tvrdá chemie, jejíž deriváty by se potencionálně mohly kumulovat v prostředí úlu a tím i v medu. Navíc nemožnost použití alternativ vede ke zvyšování rezistence kleštíka na používaná léčiva: „Kyselina šťavelová působí proti kleštíkovi včelímu v neplodujících včelstvech, a to s účinností dosahující účinnosti amitrazu aplikovaného alternativně formou fumigace. Amitraz se rozkládá na stabilní 2,4 dimetylanilin (DMA) s potenciálem k biokumulaci. Při nevhodném zacházení s amitrazem byl prokázán vznik rezistence u roztočů. Nebezpečí biokumulativních reziduí i rezistence v případě kyseliny šťavelové neexistují a proto je méně riskantní pro zdraví chovatele a zátěž životního prostředí," uvedl doc. ing. Antonín Přidal, Ph.D.

Druhý problematický fakt a zároveň další české specifikum je, že jediným plošně používaným způsobem monitoringu varroózy je vyšetření zimní měli. Počet samiček kleštíků v zimní měli však odvisí od stavu v uplynulém roce a je nemožné z něj předpovídat stav varroózy v roce následujícím. Přesto je tato metoda používaná jako východisko pro léčbu včelstev v následující sezóně. To může vést až ke kolapsům, k jakým došlo v letech 2007 a 2014, kdy včelaři přišli celorepublikově až o 35 % včelstev.

 

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Bronislav Gruna, 721 169 343, b.gruna@seznam.cz
Ing. Petr Texl, ředitel kanceláře PSNV-CZ, z. s.,  728 717 375, reditel@psnv.cz

 

Další informace:

Otázky kolem zimní měli

Potřebujeme povinné vyšetření zimní měli?

Povinné vyšetření zimní měli škodí včelařům i konzumentům medu

Stát vyhazuje miliony, včelařům to ale nepomáhá

Stanovisko Pracovní společnosti nástavkových včelařů k povinnému vyšetření zimní měli

Vyšetření zimní měli a jeho skutečný význam pro sledování nákaz včely medonosné

 


Poznámka pro editory:

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., sdružuje více než 700 včelařů i zájemců o obor. Pro včelaře tu je od roku 2000. Za dobu svého působení pozitivně ovlivňuje obor včelařství v České republice a řady jejích členů i příznivců se rozrůstají. Propagace jednoduchých a udržitelných metod včelaření je od samého počátku prioritou spolku. To se projevuje tématy i přístupem lektorů na vzdělávacích akcích pořádaných spolkem  a také při vydávání včelařského časopisu Moderní včelař.

VMS - Varroamonitoring systém je internetová aplikace pro sledování vývoje spadu roztoče Varroa destructor (VD) na území České republiky. Vyvinula ho Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ a poskytuje ho jako pomoc všem včelařům a pracovníkům veterinární správy při potlačování varroózy. Na používání systému stačí mít připojení k internetu. Na obrazovce počítače se zobrazí mapa ČR s barevnými body – pozorovacími stanicemi. Barva každého bodu odpovídá intenzitě spadu roztoče Varroa destructor. Systémem VMS může být každý včelař nebo jiný zájemce rychle informován o tom, jak je kde silný spad VD. Je-li silný spad v jeho sousedství, je pravděpodobné, že bude silný i u něj, a možná bude třeba provést příslušný léčebný zásah. Tím lze předejít zbytečným úhynům včelstev.

http://www.psnv.cz
http://www.modernivcelar.eu
http://www.varroamonitorig.cz