PSNV-CZ vzdělává včelaře na letních školách

Tisková zpráva

22. června 2015

 

 

PSNV-CZ vzdělává včelaře na letních školách

Pracovní společnost nástavkových včelařů (PSNV-CZ) považuje za jeden ze svých cílů vzdělávání včelařů v jejich oboru. Proto i letos nabízí začátečníkům i pokročilým řadu příležitostí, jak se naučit více. Pro tuto sezónu zorganizovala kromě řady kurzů, přednášek a seminářů také patnáct víkendových letních škol po celé České republice.

 

Kurzy jsou rozděleny na přípravku pro úplné začátečníky, kteří by chtěli začít, ale se včelařením nikdy nepřišli do kontaktu. Dále na první stupeň pro včelaře, kteří nabírají první zkušenosti, a druhý stupeň pro pokročilé, kteří již včelaří a hledají inspiraci pro zdokonalení svých metod, či chtějí získat další speciální znalosti a dovednosti.

 

Letní školy PSNV-CZ mají mezi včelaři dobrou pověst nejen proto, že je vedou respektovaní odborníci, ale také pro vyvážené spojení nezbytné teorie s praxí na včelnicích organizátorů. Pro některé účastníky je to jejich první příležitost sáhnout si do úlu, vyzkoušet si manipulaci se včelami, osvojit si základy jejich chovu. Pokročilejší si doplňují znalosti o množení včelstev, chovu matek, některé kurzy nabízejí i speciality jako je výroba medoviny nebo provoz velkovčelařství naživo.

 

Zkušení lektoři PSNV-CZ pomáhají účastníkům nalézat odpovědi na jejich dotazy a v praxi s nimi řeší situace, s jakými se ve včelstvech každodenně potýkají. „Ocenila jsem hlavně možnost ujasnit si spoustu otázek, které se mi v uplynulé sezóně honily hlavou. Ne všechno se dá najít v knížkách, mít tři dny k dispozici někoho, kdo včelám opravdu rozumí, bylo perfektní,“ říká Lucie Válová, účastnice letní školy v Křivenicích.

 

Výuka na letních školách nezná „padla“, studenti si odnášejí spoustu poznatků i z večerních debat a promítání naučných videí. A třeba ta Křivenická má své neformální pokračování i v červenci, kdy bude zralý víčkovec, na který si skvělá parta účastníků v rámci výuky založila. Přehled škol, podrobné informace, ohlasy účastníků i reportáže z průběhu akcí můžete najít na webových stránkách www.lsnv.cz.

 

Kontaktní osoba:  Ing. Petr Texl, ředitel kanceláře PSNV-CZ, z. s.,  728 717 375, reditel@psnv.cz

 


Poznámka pro editory:

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ sdružuje více než 600 včelařů i zájemců o obor. Funguje od roku 2000. Za dobu svého působení pozitivně ovlivňuje obor včelařství v České republice a řady jejích členů i příznivců se rozrůstají. Propagace jednoduchých a udržitelných metod včelaření je od samého počátku prioritou sdružení. To se projevuje tématy i přístupem lektorů na vzdělávacích akcích pořádaných společností i při vydávání včelařského časopisu Moderní včelař.

 

www.psnv.cz

www.modernivcelar.eu