Včelí mor na hranici

Příhraniční oblast Saska hlásí výskyt moru včelího plodu nedaleko státní hranice ČR. České úřady i přes oficiální varování z německé strany nepodnikají žádné kroky.

V dubnu 2016 se v německé obci Ebersbach vyskytl mor včelího plodu, závažné onemocnění s velkým potenciálem šířit se z napadeného včelstva do dalších zdravých včelstev v jeho blízkosti. Celkem tři včelstva ze dvou včelnic byla zlikvidována, ostatní jsou po ozdravném zákroku – přemetení na mezistěny – veterinárně sledována. Okolo zdroje nákazy bylo vyhlášeno ochranné pásmo o poloměru jeden kilometr, zasahující až na české území.


České úřady však ani přes upozornění včelařů z PSNV-CZ nechystají žádná opatření: „Bojíme se o svá včelstva. Němci zdroj nákazy neobjevili, takže není vyloučeno, že se ve skutečnosti nachází na českém území,“ říká RNDr Štěpánka Dlouhá, včelařka z Varnsdorfu. Pokud by totiž ohnisko nákazy bylo na našem území, vyhlásila by naše veterinární správa nejméně pětikilometrové ochranné pásmo s velmi přísnými opatřeními a dohledávala by zdroj nákazy.


Německý krajský veterinář nad rámec svých povinností informoval Krajskou veterinární správu v Ústí nad Labem a nabídl spolupráci s laboratorními rozbory. Povinnosti vyplývající z vytyčení německého ochranného pásma se totiž na české včelaře nevztahují. Český protějšek však sdělil, že nepřipravuje žádná opatření. Včelaři z dotčeného okolí tedy provádějí preventivní ochranná opatření bez pomoci státu a na vlastní náklady.

Kontaktní osoby:

Štěpánka Dlouhá, 777 269 664, stepanka.dlouha@gmail.com
ing. Petr Texl, kancelář PSNV-CZ, z. s., 728 171 375,  reditel@psnv.cz                             

Poznámka pro editory:

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., (PSNV-CZ), sdružuje více než 700 včelařů i zájemců o obor. Pro včelaře tu je od roku 2000. Za dobu svého působení pozitivně ovlivňuje obor včelařství v České republice a řady jejích členů i příznivců se rozrůstají. Propagace jednoduchých a udržitelných metod včelaření je od samého počátku prioritou spolku. To se projevuje tématy i přístupem lektorů na vzdělávacích akcích pořádaných spolkem a také při vydávání odborného včelařského časopisu Moderní včelař.

www.psnv.cz
www.modernivcelar.eu