PROJEKTY PROJEKT VMS Mravenčí otázka

Mravenčí otázka Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Josef Kala   
Úterý, 05 Říjen 2010 00:00

Stále častěji se mezi včelaři mluví o monitoringu spadu roztočů na podložkách. Tak jak se monitoringem zabývá stále více včelařů, kteří chtějí mít přehled o zdravotním stavu svých včelstev, přibývá i těch, kteří nacházejí nové či dosud málo známé skutečnosti. Jednou z nich je to, že na některých stanovištích dovedou některé druhy mravenců velmi výrazně zkreslit spad roztočů. Kdo chce mít skutečně věrohodné výsledky spadu, o které se dělí s ostatními např. ve Varroamonitoring systému, zabývá se často otázkou jak problém řešit.

Jedna z možností, jak zabránit pohybu mravenců po úlovém prostoru, byla publikována v Moderním včelaři 4/2009 pod názvem "Řešení mravenčí otázky". Nyní přinášíme doplnění článku o další informace a obrázky, včetně nových zkušeností.

 


 

Jak proti mravencům.


Mravenci se některým úlům vyhýbají, některé úly mají v náruživé oblibě.

Pro zajištění objektivity a korelace mezi výsledky různých metod diagnostiky kleštíkovitosti je nezbytné zabránit mravencům v odnášení roztočů z diagnostické podložky.

V ČR byli pozorováni mravenci o maximální délce těla 10mm. Spolehlivou překážku, kterou mravenci nepřekonají, proto zajišťují vzdálenosti od naznačené na obr. 1.

 

Deatil ochrany proti mravencům

Obr. 1 - konstrukční řešení technického opatření pro zabránění vstupu mravenců na podložky

 

Dále uvedený text a obrázky řeší především princip izolace různých typů úlu, nebo diagnostické podložky od návštěv mravenců. Má sloužit především jako inspirace pro individuální návrh konstrukce pro úly v ČR běžně používané.

Kompletní systém zábrany proti mravencům sestává ze dvou dílů:

Horní díl ( rám A ) s pevnými nohami, spodní díl ( rám B ) se zapuštěnými nádobkami naplněnými kapalinou (olejem).

 

Zábrana proti mravencům pro nástavkové úly

Obr. 2 - zábrana proti mravencům pro nástavkové úly

 

Zábrana proti mravencům pro kompaktní úly

Obr. 3 - Zábrana proti mravencům pro kompaktní úly

 

Takové řešení vyhovuje jak pro nástavkové úly (obr. 2), tak pro kompaktní úly typu budečák (obr. 3). Je ověřeno použití vrutů s křížovou drážkou TORX zinek žlutý 5x50. Jejich hrot přesahuje tloušťku rámu asi o 5mm. Posazením úlu na hroty se zabrání posunu úlu po rámu. Konstrukce má nosnost více než 90kg. Jako nádobky mohou posloužit např. víčka od PET lahví. Slepý otvor o průměru 30mm je v rámu A vyvrtán sukovníkem 30 do hloubky cca 10mm ( obr. 10 ) Dno víčka je možné zodolnit vložením velkoplošné podložky M6.

 

Odlehčená forma zábrany proti mravencům

Obr. 4 - u některých úlů není rám A nutný. Nohy ( vruty ) jsou zapuštěny přímo do dna úlu

 

fotografie úlu s realizovanou zábranou proti vstupu mravenců

Obr. 4a - fotografie úlu s realizovanou zábranou proti vstupu mravenců

 

Pokud jsou úly postaveny na paletě, je možné rám B k paletě přišroubovat, nebo misky zapustit přímo do palety.


Při umístění úlů ve včelníku, nebo včelínu se úly často dotýkají konstrukce přístřešku ( např. letákem ). Toho by mravenci obratně využili k dobytí úlu. Pro náš účel stačí zabránit vstupu mravenců na diagnostickou podložku. Není proto nutné izolovat celý úl. Řešení je patrné z obr. 5 a 6. Pro tento případ je možné použít vruty 3x40 jako nohy a hrot vrutu nepřečnívá nad rám A. Diagnostická podložka je posazena do nádobek s kapalinou přímo na podlahu včelína.

 

Ve včelíně stačí zabránit mravencům ve vstupu pouze na monitorovací podložku

Obr. 5 - Ve včelíně stačí zabránit mravencům ve vstupu pouze na monitorovací podložku

 

Jiný pohled na zamezení vstupu mravenců na podložku ve včelíně

Obr. 6 - Jiný pohled na zamezení vstupu mravenců na podložku ve včelíně

 

běžný stolní olej hlodavce láká

Obr. 7 - Kapalina pro naplnění misek by měla být ekologicky nezávadná, ale současně by neměla lákat např. hlodavce (běžný stolní olej hlodavce láká, jak je z obrázku patrné)

 

Použitelné řešení pro včelín je také na obr 8. Rám B je jako zásuvka pod zasíťovaným dnem úlu (nutno proříznout dno v Budečáku, Univerzálu ... a osadit shora na takto vytvořený otvor rám s kovovou síťovinou).

 

jiné použitelné řešení pro včelín

Obr. 8 - Jiné použitelné řešení pro včelín

 

Na rám A je výhodné pokládat arch tuhého papíru, který se snadno vyjme i s mělí. Na obr.9 je rám A pomocí skobiček, nebo obrtlíků hermeticky připevněn pod dno úlu. To využijeme pro případ aplikace kyseliny mravenčí, fumigace, nebo aerosolu.


Aplikace některého prostředku pro tlumení varroózy vyžaduje uzavření dna

Obr. 9 - Aplikace některého prostředku pro tlumení varroózy vyžaduje uzavření dna

 

pomůcky pro výrobu rámu se zapuštěním pro misky s olejem

Obr. 10 - pomůcky pro výrobu rámu se zapuštěním pro misky s olejem