PROJEKTY PROJEKT VMS Mravenčí otázka II

Mravenčí otázka II Tisk Email
Napsal uživatel MVDr. Zdeněk Klíma   
Středa, 20 Říjen 2010 00:00

Zveřejňujeme také další z příspěvků k problematice "mravenčí otázky", jak se jí zhostil na Včelařské šlechtitelské stanici v Petrušově Ing. Květoslav Čermák, CSc. Uvedený článek vyšel v časopise Moderní včelař 5/2009 a nyní jej přinášíme i s dalšími fotografiemi.


 

Jak se na některých stanovištích ukazuje, pro získání relevantních informací o spadu samiček roztoče Varroa destructor, je zapotřebí ochránit dokonale úlová dna před přístupem mravenců. Na mnohých stanovištích dochází vlivem vynášení roztočů mravenci k takovému zkreslení spadu, že není možno získané hodnoty jakkoliv využít. V takových případech jsou denní spady roztočů zkresleny tak výrazně, že chovatel, který provádí pravidelně monitoring jednotlivých spadů, může mít pocit, že jsou v jeho včelstvech jen velmi nízké počty roztočů. O hodnocení účinnosti použitých léčiv ani nemluvě. Například na stanovišti na VFU Brno byli letos schopni mravenci při praktické zkoušce vynášet dva dny po sobě kolem 50 roztočů denně! Výsledkem byla někdy i podložka bez jediné samičky, pouze s jinak netknutou mělí, což je pro kontrolu zdravotního stavu včelstva alarmující. Na takovýchto stanovištích je tedy bezpodmínečně nutné najít technické řešení tohoto problému. Možností jak úlová dna před mravenci ochránit, je více, liší se konstrukcí, pracností a také potřebou údržby, kterou je při větším počtu včelstev nutno snížit na minimum. V minulém čísle (pozn. red. MV 4/2009) jsem měli možnost jedno takové řešení poznat (článek Mravenčí otázka). Jsou však i jiná a tak bychom se chtěli tomuto tématu více věnovat. Jedním z takových řešení je pomůcka Formistop.

 

Použití Formistopu v praxi

Obr. 1 - použití Formistopu v praxi (pokusná včelnice na VFU Brno)

 

 

Praktická pomůcka s názvem Formistop vznikla v letošním roce (2009) na Včelařské šlechtitelské stanici v Petrušově u Ing. Květoslava Čermáka, CSc. Pro její použití je nutno včelstva mít umístěna nejlépe na trámcích vedle sebe. Výhodou tohoto řešení je ochrana více včelstev najednou, ale Formistopy lze využít samozřejmě i pro jedno včelstvo. Praktická aplikace je velmi jednoduchá a spočívá v podložení trámků a aplikaci maziva. Lze využít nejlépe stolní olej či tekutou vazelínu. Velkou výhodou je konstrukční řešení krytu nádobky a zároveň nosné plochy, která nádobku ochraňuje před deštěm a nedochází tak k vyplavení maziva ani při šikmém dešti. Pomůcku jsem měl možnost v letošní sezoně vyzkoušet a mohu potvrdit, že představuje dokonalé, trvanlivé a bezúdržbové technické řešení tohoto problému s mravenci a mohu ji jen doporučit.

 

 

Formistopy oddělují podstavec a trámy na nichž stojí úly

Obr. 2 - Formistop je umístěn na stabilní podložce. Ochrana proti mravencům je účinná pouze pokud se okolní vegetace nedotýká úlů nebo trámů nad Formistopy

 

Sekce úlů Langstroth na trámech postavených na Formistopech

Obr. 3 - Sekce úlů na trámech postavených na Formistopech

 

 


 

 

Pozn red:

Modifikovaná varianta Formistopu je dostupná i na trhu, můžete ji najít v nabídce na webu: www.nastavky.cz

Originál verze

Modifikovaná varianta

 Formistop - originál provedeníFormistop - modifikovaná varianta