ČLÁNKY Včelí nemoci Spustili jsme první český monitoring zimních ztrát. Zapojte se!

Spustili jsme první český monitoring zimních ztrát. Zapojte se! PDF Tisk Email
Napsal uživatel redakce   
Úterý, 25 Březen 2014 16:00

Zajímá Vás, jak vypadají zimní úhyny včelstev v České republice v porovnání se zbytkem Evropy? Myslíte si, že má smysl spíše hledat příčiny úhynů, identifikovat rizikové faktory a řešit příčiny problému, než jen hasit následky? Věnujte 15 minut svého času při zadávání dat do mezinárodní studie dle metodiky COLOSS. Vaše anonymní data pomohou mezinárodní skupině vědců hledající souvislosti v spletité problematice příčin zimních ztrát včelstev.

 

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ (PSNV-CZ) se letos poprvé účastní mezinárodního projektu monitoringu zimních ztrát včelstev. Již od roku 2007 se v Evropě monitorují zimní úhyny, které se odborníci snaží dát do souvislosti s dalšími možnými vlivy působícími ve včelařství (snůškové podmínky, způsoby léčení včelích chorob atp.). Dosud, bohužel, stále chybějí data o úhynech v České republice. Jak jsou tedy vysoké zimní úhyny v ČR? Dosud nešlo na tuto otázku odpovědět. Sice se tvrdí, že situace v ČR je výborná, lze toto tvrzení ale nějak dokázat? Cílem studie je mimo jiné nalézt jasné odpovědi na tyto otázky. Navíc ale poskytne podklady pro detailnější vědeckou studii s cílem identifikovat v delším časovém horizontu klíčové rizikové faktory zimních úhynů.


Úspěch studie záleží na pestrosti a množství odpovědí

Samotný monitoring je realizován pomocí anonymního dotazníku obsahujícího 23 otázek, které zjišťují především počty produkčních včelstev před a po zimním období. Součástí dotazníku jsou však i otázky týkající se druhů snůšek v uplynulé sezoně, způsobu zakrmení včelstev a další. Je tedy možné hledat případné souvislosti zvýšených úhynů s dalšími faktory. Zapojte se, i když jste v průběhu letošní zimy a nastupujícího jara žádné úhyny nezaznamenali. Pro statistické vyhodnocení je důležité, aby soubor odpovědí byl reprezentativní. Vybízíme k účasti jak hobby včelaře, tak profesionály. Včelaře ze všech koutů České republiky, organizované i neorganizované. Papírová verze dotazníku má pomoci zapojit se i včelařům bez přístupu k internetu. Za každou pomoc při šíření povědomí o studii předem děkujeme! Jeho vyplnění je dobrovolné, velký počet zaslaných odpovědí však zajistí reprezentativní a spolehlivé výsledky celé studie.

Český dotazník vychází z celoevropského vzoru, který je využit v dalších 15 zemích Evropy. Díky tomu bude možné získat informace důležité pro jednotlivé státy a také zhodnotit výsledky na evropské úrovni. Statistické hodnocení získaných dat je anonymní. Dotazník lze vyplnit elektronicky https://survey.uni-graz.at/index.php?sid=37866&newtest=Y&lang=cs (preferovaná forma), nebo si jej z téhož webu můžete stáhnout, vytisknout a vyplněný zaslat na adresu: Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno. Na obálku připište slovo „Včely“.


Nejedná se o nahodilý výstřel

Výsledky celého průzkumu budou zveřejněny v českém včelařském tisku ke konci roku 2014, Celoevropské hodnocení porovnání ztrát včelstev provedou statistici ve výzkumné skupině COLOSS, která sdružuje vědce a odborníky z oboru včelařství z celého světa, součástí vyhodnocení budou konečně i data z ČR. V monitoringu úhynů včelstev PSNV plánuje v dalších letech pokračovat. Po několika letech by mohlo být možné predikovat rizikové sezony či faktory, které ovlivňují zimní ztráty včelstev. Kromě toho také získáme informace o vývoji českého včelařství v průběhu několika let. Pevně věříme, že dobrovolnost a anonymnost dotazníku povede k zadávání pravdivých odpovědí.

Dotazník je přístupný do 30. května 2014. Do tohoto termínu bude také možné zasílat vyplněné papírové verze dotazníku na výše uvedenou adresu.

Výsledky českého průzkumu vyhodnotí odborníci z PSNV, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Univerzity v rakouském Grazu.


Losování o ceny

Studie je anonymní, Vaše osobní údaje nebudou evidovány, pouze v případě, že byste se rádi zapojili do navazujícího letního šetření, stačí zanechat email. Jako malý dárek za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku vylosujeme několik účastníků studie a odměníme je hodnotnými cenami. Připraveny jsou dárkové poukazy na předplatné časopisu Moderní včelař nebo poukazy na odběr zboží v obchodech se včelařskými potřebami od partnerů projektu v ČR. Rakouští kolegové nám „loterii“ velmi doporučují, jsme zvědavi na vaši odezvu.

Spolupráce by nebyla možná bez nezištné pomoci Dr. Roberta Brodschneidera z Univerzity v Grazu a podpory programu česko-rakouské spolupráce AKTION. V rámci projektu WINLOSS připravujeme workshopy s rakouskými odborníky, které se uskuteční v průběhu letošního roku, a pokračující letní studii o obnově včelstev v České republice a Rakousku.

Mgr. Jiří Danihlík, MVDr. Zdeněk Klíma, Ing. Radek Kobza

 

 

Coloss - monitoring zimních úhynů
Aktualizováno Čtvrtek, 27 Březen 2014 06:08