ČLÁNKY Vzdělávání Workshop o práci a komunikaci v rámci neziskových organizací

Workshop o práci a komunikaci v rámci neziskových organizací PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jiří Matl   
Čtvrtek, 04 Květen 2017 17:30

Workshop o práci a komunikaci v rámci neziskových organizací


V sobotu 29. dubna byl pro vedení PSNV-CZ v sále Asociace soukromých zemědělců v Praze připraven zajímavý workshop, jehož tématem byla práce v neziskovkách. Částí nikoli nepodstatnou bylo i téma interní či externí komunikace, management činnosti za situace, kdy většina komunity pracuje nikoli jako zaměstnanci, nýbrž pro ideu a projekt, jehož prostě chce být součástí, často na úkor rodin, kariér, volného času. A mnohdy i vlastních včel …

 

Lektorem byl pan Ladislav Koubek, jenž je znám řadě lektorů PSNV-CZ z excelentních kursů lektorských dovedností, které pro ně pořádá kancelář PSNV.

 

Do Prahy přijeli kromě členů rady PSNV i členové kontrolní komise V. Sabolovič, P. Novák a M. Konvičný, ředitel kanceláře R. Hykl, jednatel M. Kabát. A jako host také šéfredaktorka Moderního včelaře kolegyně Marie Šotolová.

 

Po obědě se konalo čtyřhodinové jednání rady PSNV, na němž se podrobně probrala řada témat, např. logistika k nastávajícím výstavám, na nichž se objeví stánek PSNV-CZ, problematika regionálních sdružení v souvislosti s přijímáním nových členů, organizační zajištění říjnové konference o apiterapii ve Kdyni či finalizace prací na vydání publikace Včelařství II.

 

Bylo to velmi výživné setkání a velký dík si zaslouží všichni, kteří se jakkoliv přičinili, ať po stránce organizační, nebo i tím, jak se na podíleli na programu.

Pro ilustraci přinášíme několik fotografií.

 

Jiří Matl 

 

Občas se pracovalo po skupinách. Např. zde: zleva: M. Vondruška, M. Šotolová, R. Hykl, M. Konvičný, za zadním stolem M. Kabát, P. Texl, P. Novák, z druhé strany stolu: V. Sabolovič, L. Matela, F. Hubáček

 

Pohled z druhé strany: proti sobě sedí M. Konvičný a F. Hubáček, za nimi V. Sabolovič a L. Matela, u zadního stolu opět M. Kabát, P. Texl a P. Novák, vpředu L. Marek a A. Machová

 


Aktualizováno Úterý, 09 Květen 2017 19:03