ČLÁNKY Vzdělávání Dálkové studium Včelař

Dálkové studium Včelař PDF Tisk Email
Napsal uživatel redakce   
Sobota, 10 Červen 2017 20:47

VČELAŘ

Kód oboru 41-51-H/02
dálkové studium / 2 roky

Absolvent získá: Střední vzdělání s výučním listem

Zkrácené studium pro absolventy oborů ukončených maturitní zkouškou nebo výučním listem – dálková forma

Obor je vyučován na základě úzké odborné spolupráce s Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, z.s.

Obor je zaměřen na chov včel a na získávání a zpracování včelích produktů. Absolvent pozná anatomii včely medonosné a zákonitosti včelstva jako biologické jednotky. Ovládá obsluhu a rozvoj včelstev v průběhu celého včelařského roku, zásady chovu včelích matek, rozpozná choroby a škůdce včel. Zná provedení včelařských staveb a zařízení. Rozumí metodám získávání, zpracování, skladování, balení a expedice včelích produktů. Ovládá zásady přesunu včelstev pro opylovací činnost v návaznosti na biologii rostlin.

Získané odborné kompetence absolventa:

  • obsluha včelstva v průběhu celého včelařského roku
  • výběr a chov včelích matek
  • identifikace škůdců a choroby včel, prakticky jim předcházet a léčit
  • vedení včelařské evidence související s chovem včel, užitkovostí, rozmnožováním a plemenářskou prací
  • údržba a opravy včelařských zařízení a staveb
  • pěstování včelařsky významných rostlin a návrh na jejich začlenění do krajiny

 

Absolventi oboru získávají střední odborné vzdělání s výučním listem.
Uplatnění nacházejí při chovu a obsluze včelstev v podnicích zabezpečujících chov včel, při zpracování a expedici včelích produktů a při výrobě včelařských zařízení, u firem, zabývajících se výsadbou a údržbou zeleně a opylovací službou nebo jako soukromý podnikatel – včelařský farmář (soukromý zemědělec).

 

Více informací najdete zde 

Aktualizováno Sobota, 10 Červen 2017 20:49