OZNÁMENÍ Výsledky voleb na VI. sněmu PSNV-CZ

Výsledky voleb na VI. sněmu PSNV-CZ PDF Tisk Email
Napsal uživatel redakce   
Úterý, 07 Listopad 2017 15:20

Výsledky voleb na VI. sněmu PSNV-CZ, z. s. konaném 4. 11. 2017 ve Zruči n. Sázavou

 

Volba orgánů Společnosti

            a) hlasování sněmu o počtu členů rady

L. Matela sdělil návrh stávající rady na počet členů. Rada doporučuje podržet počet 9.

Hlasování: pro: 40 přítomných

zdrželi se 2

 

            b) volba předsedy

R. Hykl oznámil, že na předsedu je navržen Ing. F. Hubáček

Kandidáti na zbývající místa členů rady:

Mgr. Z. Cutáková, Ph.D.

Mgr. T. Ivanský

Ing. P. Texl

Ing. M. Vondruška

 

            c) volba členů rady - výsledky

42 přítomných, 42 platné lístky

 

Volba předsedy:

39 hlasů pro F. Hubáčka

F. Hubáček tedy zvolen za předsedu PSNV-CZ.

 

Volba členů rady:

42 přítomných, 42 platných lístků

Volili se 4 členové, z devítičlenné rady 5 členů pokračovalo.

 

Výsledky

P. Texl - 42 hlasů

T. Ivanský - 41 hlasů

Z. Cutáková - 40 hlasů

M. Vondruška - 40 hlasů

Všichni zvolení za členy rady.

 

Současné složení rady PSNV-CZ po volbách 2017:

Zdeňka Cutáková (mandát: 2 roky)

Vojtěch Hajný (zároveň 1. místopředseda, mandát: 1 rok)

František Hubáček (zároveň předseda PSNV-CZ, mandát: 2 roky)

Tomáš Ivanský (mandát: 2 roky)

Alena Machová (mandát: 1 rok)

Leopold Matela (mandát: 1 rok)

Jiří Matl (mandát: 1 rok)

Petr Texl (mandát: 2 roky)

Miloš Vondruška (mandát: 2 roky)

Aktualizováno Úterý, 07 Listopad 2017 15:28