VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKT LŠNV Letní škola nástavkového včelaření v Táboře (2005) je za námi

Letní škola nástavkového včelaření v Táboře (2005) je za námi PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Petr Texl, foto J. Dolínek   
Pondělí, 25 Červenec 2005 00:00

Ve dnech 26.5. – 29.5.2005 proběhla v Táboře II. letní škola nástavkového včelaření v úlech typu Langstroth. Celá akce proběhla ve spolupráci OV a ZO ČSV Tábor. Kurz se uskutečnil ve včelařském provozu Ladislava Nerada v Bálkově Lhotě u Tábora. Akce se zúčastnilo téměř padesát včelařů z celé ČR a také ze Slovenska. Vše probíhalo podle předem sestaveného rozvrhu. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin (začínající a pokročilí).

Kočovné stanoviště Ladislava Nerada

Kočovné stanoviště Ladislava Nerada

 

Účastníci kurzu si měli možnost kočovné stanoviště důkladně prohlédnout

Účastníci kurzu si měli možnost kočovné stanoviště důkladně prohlédnout

 

První den byli včelaři seznámeni v truhlářské dílně s výrobou tenkostěnných úlů (L.Nerad). Byly předvedeny druhy spojů, způsoby opracování dřeva a konstrukční postupy při výrobě úlů. Dále proběhla přednáška a diskuze na aktuální téma „Sledování jakosti včelích produktů“ (ing.Texl). Budoucí medárna byla pro tuto akci přestavěna na malou posluchárnu, včetně moderní projekce pomocí dataprojektoru. Dále proběhla přednáška na téma „Nemoci včel a léčení“ (MVDr.Rytíř) a „Využití internetu ve včelařství“ (Ing.Novák), kde byly prezentovány zajímavé včelařské internetové stránky.

Nad zdárným průběhem LŠNV dohlížel patron včelařů - sv. Ambrož

Nad zdárným průběhem LŠNV dohlížel patron včelařů - sv. Ambrož

 

Druhý den byl věnován exkurzi u chovatele matek Jaroslava Havlína ve Vráži u Písku. Včelaři byli podrobně seznámeni s velkochovem matek, včetně instrumentální inseminace. Na této stanici proběhla i praktická ukázka producentů medovice v terénu (J.Přeslička). Odpoledne jsme navštívili ve Strakonicích výstavu Vůně medu a včelnici přítele Přesličky. Zde jsme viděli včelaření v původních (vysokých) Langstrothových nástavcích (rámek 448 x 232 mm).  Byli jsme seznámeni i s metodou impregnace (napouštění) všech dílů úlů parafínem. Přítel Přeslička nám také poutavě vyprávěl o svém včelařském působení v Jihoafrické republice. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v moderním výkupním provozu firmy Česká včela ve Chvaleticích u Protivína. Vyčerpávající den, plný včelařských zážitků a informací jsme zakončili v rodinném pivovaru v Dražíči.

Včelnice chovatele matek - přítele Havlína

Včelnice chovatele matek - přítele Havlína

 

Včelnice Jiřího Přesličky - r. m. 448x232 - originál Langstroth

Včelnice Jiřího Přesličky - r. m. 448x232 - originál Langstroth - a to včetně tloušťky stěny nástavků (jen 19 mm)

 

V sobotu začalo opravdové praktické včelaření ve skupinách. Nejprve bylo předvedeno vytáčení medu v ručním a vrtačkou poháněném medometu, který premiérově předvedl výrobce medometů Jaroslav Vodička z firmy APIDOMIA. Medomet je určen pro začínající a malé provozy. Je konstrukčně variabilní co se týká rotoru (radiální, pomocí vložek tangenciální) i pohonů (ruční, vrtačka, el.motor 12V). Dále přítel Vodička předvedl jednoduché ruční zařízení, kterým se dá zpastovat med v konvích. Jedná se o nerezové šťouchadlo, které se zatlačuje a vysouvá pomalými pohyby do sloupce medu.

Dále byli posluchači seznámeni se třemi variantami nástavkové technologie na půdorysu Langstrothova úlů: nízká (výška rámku 159mm nebo 185 mm), vysoká (výška rámku 232 mm) a kombinovaná (rámky vysoké 232 a 159 mm). Po této přednášce a předvedení kočovné palety s 12-ti úly bez včel na dvoře provozu se včelaři přesunuli k řepkovému poli. V reálu viděli krásný snůškový den v řepce, kde se nacházely dvě palety s úly. Neplánovaně se usazoval roj, který visel na vysoké vrbě. Přátelé ze Slovenska nám předvedli „výškové práce“ při usazování roje, včetně chycení matky v roji do ruky.

Kočovná paleta pro 12 úlů Langstroth

Kočovná paleta pro 12 úlů Langstroth

 

Neplánovanou součástí LŠNV bylo chytání roje na včelnici

Neplánovanou součástí LŠNV bylo chytání roje na včelnici

 

Účastník ze Slovenska úspěšně chytil matku do ruky

Účastník ze Slovenska úspěšně chytil matku do ruky

 

Odpoledne bylo věnováno návštěvě včelnice s Optimály u přítele Štegera a dále na včelnici účastníci sami vytvářeli oddělky pod dohledem Ladislava Nerada. Zralých matečníků bylo hodně a tak během odpoledne obě skupiny vytvořily neuvěřitelných 50 oddělků. Na závěr sobotního odpoledne byli včelaři seznámeni s realizací a odbytem medu a čerpáním podpor a dotací na základě nového Vládního nařízení.

V neděli měl přednášku i praktickou ukázku Miroslav Zelený. Přednáška byla zaměřena na chov matek v oddělcích, včetně využití oddělků. Posluchače dále seznámil s průběhem prací na včelnici během roku. Po závěrečné diskuzi nastalo loučení a výměna kontaktů. Vše bylo hodnoceno velice kladně. Jako organizátoři jsme však pociťovali jedno úskalí. Chtěli jsme vyhovět všem žadatelům o kurz a byli jsme překvapeni množstvím zájemců. Zkušeností pro příští ročník je, pořádat více běhů pro menší skupiny. Nápad je to výborný – realizace bude složitější. Jednak je zde problém dovolených a navíc co včelstva učitelů a lektorů – ta potřebují v této době také péči.

Počet účastníků byl větší než jsme očekávali

Počet účastníků byl větší než jsme očekávali