Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., Vás zve na

 

Sněm PSNV-CZ, z. s.

 

v sobotu 9. 11. 2017 v Brně, v Hotelu Amphone.

Sněm PSNV-CZ, z. s. je pouze pro členy PSNV-CZ, z. s.

 

Program

(Začíná v 9 hodin)

1. Prezence účastníků
2. Zahájení sněmu, schválení programu jednání
3. Volba komisí
4. Zpráva o činnosti
5. Finanční zpráva
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zpráva jednatele (členská agenda)
8. Zpráva redakce Moderního včelaře
9. Informace o jednání se státní správou
10. Informace o podpoře pro Ugandu
11. Informace o výběru dodavatele nového webu
12. Plán činnosti pro další období
13. Všeobecná diskuze
14. Návrh oslav výročí PSNV
15. Představení kandidátů a volba orgánů společnosti
16. Návrh usnesení sněmu
17. Diskuze k usnesení, schválení
18. Závěr sněmu

 

Registrovat se můžete ZDE.