Registrace Nový

Spolupracujte s námi !


            Členem Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., se může stát občan Evropské unie, včelařka, včelař nebo výrobce, který se chce aktivně podílet na plnění cílů a programových zásad společnosti. Podmínkou není včelařit v Langstrothových úlech, jak se řada lidí mylně domnívá, nýbrž pochopení myšlenky cílů, které si společnost vytyčila jako programové zásady umožňující další rozvoj oboru včelařství. Ústřední myšlenku cílů společnosti lze shrnout do zkratky: Simplex sigilum veri (jednoduchost pečetí pravdu). Hlavním zájmem společnosti je hledat cesty jednoduchého a moderního chovu včel.


            Minimální roční členský příspěvek činí 200,- Kč a pokrývá náklady nezbytné pro zajištění základního chodu společnosti.


            Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., Vám nabízí spolupráci. Členové PSNV jsou lidé nadšení pro obor, usilují o zvyšování své odborné úrovně a mají zájem o rozvíjení oboru jako celku. Pořádají konference, setkání včelařů, workshopy na úzce zaměřená témata, vydávají odborný včelařský časopis, podílejí se na řešení aktuálních problémů v oboru, dávají podněty, vyjádření a připomínky k legislativním a exekutivním návrhům a opatřením státní správy dotýkajících se oboru včelařství. Chcete-li s námi spolupracovat, staňte se členem PSNV!


            Po odeslání níže požadovaných údajů Vám bude na Vámi uvedený e-mail zaslána vyplněná přihláška a podrobné pokyny k platbě 1. členského příspěvku. Přihlášku prosím vytiskněte, podepište a zašlete na adresu jednatele. Následně budete srozuměni o udělení členství v PSNV-CZ. Pouhé vyplnění tohoto elektronického formuláře nesplňuje požadavky na udělení členství ve společnosti.Kontaktní adresa v případě nejasností:

Jednatel :

Jan Turč

Průmyslová 141
335 03 Nepomuk - Dvorec

email : jednatel@psnv.cz