LETNÍ ŠKOLY NÁSTAVKOVÉHO VČELAŘENÍ V ROCE 2016

 

 

 

 

 

V roce 2016 pořádá PSNV-CZ již XIII. ročník Letních škol nástavkového včelaření (LŠNV). V loňském roce byly školy rozdělené do dvou stupňů náročnosti jak z hlediska znalostí a dovedností přihlášených, tak i z pohledu vedení výuky. Velmi mile nás překvapil nově otevřený dvoudenní kurz s názvem „Než začneme včelařit“ pro úplné začátečníky, který se konal v Myslíči na Benešovsku a v Lošticích na Olomoucku. Pro velký úspěch a zájem budoucích včelařů jsme se rozhodli vypsat ještě jednu přípravku ve Lhotce u Telče.

 

Stejně jako v předchozích letech jsou letní školy dále rozdělené na první stupeň pro začínající včelaře, a druhý stupeň pro pokročilé včelaře, kteří hledají odpovědi na své otázky. Oba stupně jsou zaměřené především na praxi a všichni účastníci mají možnost vyzkoušet si probíraná témata přímo na včelnicích organizátorů.

 

Avšak jednu změnu letošní ročník LŠNV přináší. Druhý stupeň pro pokročilé včelaře pojmeme trochu jinak a každá ze škol bude zaměřena na konkrétní téma (výroba medoviny, zpracování vosku a výroba mezistěn, ekonomika provozu, atd.). Každý z vás si tak může vybrat školu podle své chuti a podle toho, které téma je mu nejbližší.

 

 

Přípravka - "Než začneme včelařit"

 

Základní dvoudenní kurz s úplnými základy je určen pro zájemce o včelaření, kteří si teprve plánují pořídit včelstva. Ideální pro zájemce, kteří se chtějí chovu včel věnovat od nastávající sezony. Přináší základní informace o životě včelstva, včelích kastách a včelařském roku. Poradí s volbou stanoviště, jak si vybrat úl a jaké jsou nezbytné základní pomůcky. Připraví budoucího včelaře na pořízení včelstva, transport oddělku a usazení do úlu. Poskytne základní přehled o legislativě, zásadách bezpečnosti a ochrany a o prevenci a tlumení včelích nemocí. Metodicky na tento kurz navazují v sezoně Letní školy nástavkového včelaří pro začínající.

 

I. stupeň pro začínající včelaře

 

Je vhodný pro včelaře a zájemce o včelaření, kteří si osvojí základy včelaření, včetně používání pomůcek. Vyzkouší si, jak vést včelstvo v prvním roce včelaření, jak vytočit první med, jak se starat o voskové dílo a jak sledovat zdraví včel. Pod první stupeň spadá letos devět škol, po celé České republice.

 

II. stupeň pro pokročilé

 

Doporučujeme pro včelaře, kteří již včelaří a hledají inspiraci pro zdokonalení svého včelaření. Velký důraz je věnován praktické tvorbě oddělku, odchovu matek a množení včelstev na včelnici. Cvičení jsou také na téma prevence, kontrola a zdolávání nemocí včel, dále je zařazeno téma získávání včelích produktů, včetně sledování kvality. Kromě praktických cvičení z tvorby oddělků a odchovu včelích matek jsou zařazena i cvičení z diagnostiky včelích nemocí a mikroskopování. Každá škola bude mít své zaměření.