V7 - Dolní Křečany - Začátečníci a mírně pokročilí

kapacita naplněna
Max. 15 účastníků

21. - 23. 6. 2019

organizátor: Vojtěch Hajný

lektoři: Vojtěch Hajný, Vlastislav Hyblbauer

 

Program školy Pátek 21. 6.
  8:00 – 9:00 Registrace a ubytování - V. Hajný
  9:00 – 10:30 Chovatelská biologie včely medonosné (Životní cyklus, včelstvo jako superorganismus, základní genetika)
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:00 Základní vybavení pro včelaření - V. Hajný
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:45 Přehled nejčastějších onemocnění – biologie, prevence, léčba
14:45 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:15 Umístění včelstev a zákonné povinnosti včelaře - V. Hajný
16:15 – 18:00 Exkurze do výroby úlů, včelařských potřeb a vybavení (cca 3 km od včelnice) s popisem - V. Hyblbauer
od 18:00 Večeře a debata

Sobota 22. 6.
  9.00 – 12:00 Praxe na včelnici v Dolních Křečanech, v případě špatného počasí přesun do kryté včelnice cca 80 včelstev (rozdělení do dvou skupin po cca 10): osazení úlů, péče o včelstvo, rozložení díla v úle, rozšiřování včelstev - V. Hajný, V. Hyblbauer
12:00 – 13:00 Oběd na farmě
13:00 – 16:00 Tvorba oddělků a péče o oddělky - V. Hajný, V. Hyblbauer
16:00 – 17:30 Zootechnická opatření v praxi - V. Hajný
17:30 Smyslové vnímání včel, večeře a debata

Neděle 23. 6.
  9:30 – 12:00 Praxe na včelnici na Vlčí Hoře (rozdělení do dvou skupin): Vytáčení medu, rozšiřování včelstev a tvorba oddělků, příprava oddělků na odvoz - V. Hajný, V. Hyblbauer
12:00 – 13:00 Oběd na včelnici
13:00 – 16:00 Práce s voskem (výběr souší a tavení), tavení vosku, zpracování, ekonomika medu (V. Hajný, V. Hyblbauer)
16:00 Ukončení kurzu s předáním certifikátů

Před kurzem je možno si objednat oddělky (pokud dobře přezimují) a při kurzu pracovat již s nimi. Nutno objednat do 31. 4. a zaplatit zálohy. Ubytování nabízí Chata Sempra s plnou penzí, bylo by vhodné, když by se tam ubytovávali všichni účastníci kurzu.