S1 - Pasečnice - Výroba medoviny a medových vín

kapacita naplněna
přihlašování ukončeno

5. 7. 2018

organizátor: Marta Lstibůrková

lektor: Jaroslav Lstibůrek

 

Program:

08 - 09 h          Příjezd, informace o organizaci
09 - 10 h          Teorie (pohled do historie, současný stav, legislativní podmínky, základy technologického postupu)
10 - 12 h          Zakvášení a kontrola průběhu kvašení – příprava substrátu a kvasnic, nastavení a udržování podmínek kvašení
12 - 13 h          Přestávka na oběd
13 - 14 h          Dokvášení – čiření a stabilizace medovin, příprava na filtraci
14 - 15 h          Filtrace – křemelinový a membránový filtr
15 - 16 h          Příprava na aseptické stáčení a ukázka stáčení
16 - 17 h          Kontrola kvality (chemické a fyzikální parametry, mikrobiologická stabilita, organoleptické vlastnosti)
17 - 18 h          Závěr a vyhodnocení

 

Co můžeme potenciálním zájemcům nabídnout?
Tento speciál bude probíhat přímo v provoze, kde se běžně připravují medoviny a medová vína tzv. způsobem za studena. Posluchači budou detailně informováni o tom, jak docílit toho, aby finální kvalita výrobků při tomto způsobu výroby odpovídala požadavkům naší a evropské legislativy.

 

Zaměření programu letní školy: tento kurz je určen těm zájemcům o přípravu medoviny, kteří již mají praktické zkušenosti a mají zájem o prohloubení teoretických i praktických znalostí. Důraz bude kladen především na praktické provádění nejdůležitějších technologických kroků, které mají přímý dopad na kvalitu medovin.

 

Místo: Nová Pasečnice 2 (7 km od Domažlic), bližší informace najdete na adrese www.medovevino.cz


Stravování a ubytování:
Oběd bude zajištěn dovozem na základě individuální objednávky (není zahrnut v ceně kurzu).

 

Školné zahrnuje: studijní materiály, drobné občerstvení a degustace medoviny a medových vín v průběhu dne

 

Zájemci o ubytování mohou využít tyto možnosti: v docházkové vzdálenosti jsou penziony a hotely v obci Babylon, dále hotel Výhledy, hotel Sádek (Díly) atp.