S5 - Pasečnice - Výroba medoviny a medových vín

kapacita naplněna

6. 4. 2019

organizátor: Marta Lstibůrková

lektor: Jaroslav Lstibůrek

 

Program:

08 - 09 h          Příjezd, informace o organizaci
09 - 10 h          Úvod, degustace, představení účastníků
10 - 12 h          Teorie (pohled do historie, současný stav, legislativní    podmínky, základy technologického    postupu)
12 - 13 h          Přestávka na oběd
13 - 14 h          Zakvášení a kontrola průběhu kvašení – příprava substrátu a kvasnic, nastavení a udržování podmínek kvašení
14 - 15 h          Dokvášení – čiření a stabilizace medovin
15 - 17 h          Kontrola kvality (chemické a fyzikální parametry, mikrobiologická stabilita, organoleptické vlastnosti)
17 - 18 h          Závěr a vyhodnocení

 

Co můžeme potenciálním zájemcům nabídnout?

Tento speciál bude probíhat přímo v provoze, kde se běžně připravují medoviny a medová vína tzv. způsobem za studena. Posluchači budou detailně informováni o tom, jaký zvolit postup, aby kvašení a zrání medoviny proběhlo zdárně.

 

Zaměření programu letní školy:

Je určen zájemcům, kteří si chtějí připravovat medovinu především pro svou potřebu a nemají v úmyslu pořizovat drahé technologické zařízení.  Důraz bude kladen na praktické provádění nejdůležitějších technologických kroků, které mají přímý dopad na kvalitu medovin. Každý posluchač si samostatně vyzkouší přípravu medového roztoku a jeho následné zakvašení. K tomu účelu si buď přiveze vlastní kvasnou nádobu a med anebo si může na místě zakoupit demižon (objem 5l) a náš med (cca 1,2 kg).

 

Místo: Nová Pasečnice 2 (7 km od Domažlic), bližší informace najdete na adrese www.medovevino.cz

 

Stravování a ubytování: Oběd bude zajištěn v Pizzerii na Babyloně

 

Školné zahrnuje: studijní materiály, drobné občerstvení a degustace medoviny a medových vín v průběhu dne

 

Zájemci o ubytování mohou využít tyto možnosti: v docházkové vzdálenosti jsou penziony a hotely v obci Babylon, dále pak v Domažlicích, ve Kdyni, atp.