S13 - Bouzov - Intenzivní praktický kurz chovu včelích matek

Cena:3200.00
Max. 12 účastníků

21. – 23. 6. 2019

organizátor: Miroslav Křížek

 

Program:

 

Pátek

9.00 – 10.00 – setkání účastníků, prezentace, rozdělení do skupin

10.00- 11.00 – biologie vývoje včelí matky, přirozený způsob množení včelstev rojením, podmínky pro přijetí přelarvené mateří misky

11.00-12.00 – množení včelstev metodou sběrného oddělku metodou G. Liebiga

12.00-12.30 – chov včelích matek kombinovanou metodou osiřelec/při matce

12.30-13.30 – oběd

13.30-14.00 – tvorba smetenců jako alternativní způsob množení včelstev oddělkem

14.00-18.00 – praktické provedení dosud probrané látky účastníky kurzu (sběrný oddělek, přelarvení, založení chovné série, příprava chovného včelstva, příprava smetence)

18.00-19.00 – večeře

Od 19.00 – diskuze, výměna zkušeností

 

Sobota

9.00- 10.00 – příprava včelstva metodou chov při matce, jednotlivé kroky v chovu matek podle chovatelského kalendáře

10.00-10.30 – práce s oplodňáčky, popis a příprava oplodnáčku, plnění včelami a přidávání matek

10.30-11.00 – způsoby přidávání matek do včelstva různými způsoby

11.00-12.00 – základy chovatelské práce a základy šlechtění  (pozitivní výběr, brakování nevhodných včelstev, PIN test, VSH test)

12.00-13.00 – oběd

13.00-18.00 – praktické provedení dosud probrané látky účastníky kurzu (kontrola přijetí přelarvených misek, nácvik značení matek, vytvoření zasílací klícky, odebrání matky ze zasílací klícky, plnění oplodnáčků včelami a přidání matek, provedení PIN testu, ukázka kontroly napadení včelstev pomocí smyvu CO2

Od 18.00 – večeře, posezení s lektory u ohně, diskuze


Neděle

9.00- 12.00 – praktické – vystavení naplněných oplodnáčků do terénu, kontrola kladení matek v oplodňáčcích, odebrání  rozkladené matky, její označení a přidání do zasílací klícky, zpracování sběrného oddělku, osazení nově vytvořeného smetence do úlu

12.00-13.00 – oběd

Od 13.00 – volná diskuze, výměna zkušeností, ukončení kurzu

 

Upozorňujeme účastníky kurzu, všechny praktické kroky si budou zkoušet sami pod dohledem lektorů. Cílem kurzu je, aby si každý účastník po jeho absolvování byl schopen na své včelnici po příjezdu domů začít chovat a selektovat matky vlastními silami.  V pátek a v sobotu bude dopolední blok věnován teoretickému výkladu, na který bude následně navazovat praktické vyzkoušení. Pro účastníky kurzu budou připraveny všechny stádia vývoje včelí matky pro praktické vyzkoušení pro každého účastníka kurzu jednotlivě. Z tohoto důvodu jsme nuceni striktně omezit počet účastníků na 12. Pokud jste se tedy přihlásili a nemůžete se zúčastnit, prosím o zrušení rezervace, abychom mohli místo nabídnout náhradníkům.  Od registrace je třeba zaplatit účastnický poplatek do 10 dnů od přihlášení, jinak rezervaci rušíme a případné volné místo nabízíme náhradníkům.