V1 - Bouzov - Jak začít a připravit svá včelstva na první zimování

Cena:3200.00
Max. 18 účastníků

31. 5. - 2. 6. 2019

organizátor: Miroslav Křížek

lektoři: Leopold Matela, Jan Havelka a další

 

Program:

Pátek

9.00 - 10.00

setkání účastníků, prezentace

10.00 - 10.30

právní rámec jak chovat včely v České republice

10.30 - 12.00

včelařské názvosloví, popis jednotlivých částí úlu a včelího díla

12.00 - 13.00

oběd

13.00 - 14.00

základy biologie včely medonosné, včelí kasty a jejich úloha

14.00 - 18.00

praktické rozebrání včelího úlu, potřebné přípravné kroky, seznámení se  samotným včelstvem prakticky

18.00 - 19.00

večeře

Od 19.00

diskuze, výměna zkušeností

 

Sobota

9.00 - 10.00

jak získat nová včelstva, potřebné doklady a dokument k jejich převozu,

10.00  -12.00

včelí nemoci- základy, jejich popis, diagnostika a základná postupy, jak s nimi bojovat

12.00 - 13.00

oběd

13.00  -18.00

potřebné součásti na rozšíření včelstva, rámky, mezistěny, jejich příprava, postup rozšiřování mladého včelstva, přidávání rámků mezistěn a nástavků, kontrola napadení včelstev roztočem varroa pomocí smyvu, postup krmení

Od 18.00

večeře, posezení s lektory u ohně, diskuze

 

Neděle

9.00 - 10.00

včelí produkty, ekonomika včelaření v malém provozu

10.00 - 12.00

zazimování včelstev, podzimní léčení označení a přidání do zasílací klícky, zpracování sběrného oddělku, osazení nově vytvořeného smetence do úlu

12.00 - 13.00

oběd

13.00 - 14.00

přechod na jinou rámkovou míru

Od 14.00

volná diskuze, výměna zkušeností, ukončení kurzu