Langstroth

Projekt Lansgroth

Pracovní skupina nástavkových včelařů CZ, o.s., vznikla jako sdružení včelařů propagující úlový systém Langstroth. Chceme včelařit v jednoduchém a cenově přístupném úlovém systému ze dřeva, který je tak konstruován, že každý si jej může zhotovit sám pomocí okružní pily. Uvedené podmínky splňuje Langstroth, který je současně světově nejrozšířenějším úlovým systémem.

 

Standardizace

Znamená zlacinění cen úlů v rámci EU. V počátečním stádiu umožní našim výrobcům mezinárodní export a uplatnit se v mezinárodní konkurenci. Vzhledem k stoupajícím cenám se stále méně výrobků kupuje a bez možnosti exportu by se našim výrobcům mohlo stát, že je čeští a moravští včelaři neuživí. Z větších výrobních sérií budou mít i naši včelaři prospěch, protože umožňují  nižší prodejní cenu.

Zatímco výrobci mnoha výrobků již dávno poznali, že stejné připojovací rozměry se vyplatí, včelaři myslící jen na "blaho" svých včel to mnohdy nechtějí chápat. Normalizace není žádné "opičení" se po světě. Standardizace je obraz skutečnosti a  protokol o technickém stavu zkušeností. Pravidla normalizace zajišťují jednotnost. To umožňuje i mezinárodní obchod a z hlediska včelaře snadný odprodej úlů a ostatních včelařských potřeb při úmrtí a ve stáří.