Med roku - podmínky

Soutěžní kategorie

Soutěž se vypisuje v čtyřech kategoriích (viz. tabulka č. 1). Z toho se tři kategorie týkají medů květových, další kategorie pak medů medovicových. Zařazení do těchto kategorií bude provedeno na základě údajů uvedených na přihlašovacím formuláři a etiketě soutěžního vzorku. Správnost tohoto zařazení bude porovnána s výsledkem laboratorního rozboru. Pokud zde dojde k rozporu, rozhodující bude laboratorní rozbor a důsledkem bude vyloučení vzorku ze soutěže.

Pokud soutěžní vzorek nesplní legislativní požadavky na uvedení povinných údajů, bude ze soutěže vyřazen.

Abychom zdůraznili důležitost obalu z pohledu spotřebitele, vyhlašujeme zvlášť i kategorii „Nejlepší obal“. Zde bude hodnocena, jak správnost značení, tak i úroveň designu (sklenice, etiketa, víčko). Předpokládáme, že včelaři budou do soutěže odesílat své výrobky v obalech, které skutečně používají a že se tedy nebude jednat o obaly použité pouze pro účel soutěže.

Tabulka č. 1

A. Květové medy

A1. Jednodruhové (např. akát, pohanka, slunečnice, lípa)

A2. Vícedruhové

A3. Pastové

B. Medovicové medy

 

Legislativní požadavky na značení medů:

1. Povinné údaje

a) Název potraviny: Med

b) Původ medu: květový, nebo medovicový

c) Země původu: Česká republika

d) Množství potraviny: g nebo kg

e) Doba minimální trvanlivosti

f) Jméno, nebo obchodní název a adresa výrobce

 

2. Nepovinné údaje

a) Regionální, územní nebo místní označení původu

b) Podmínky uchování

c) Výživové údaje (tento údaj je povinný pouze v případě, že včelař zaměstnává více jak 10 zaměstnanců a nebo má obrat větší než 20 mil Kč)

 

Co bude hodnotit certifikovaná laboratoř:

1) Obsah vody max. 20%

2) Obsah HMF (hydroxymethylfurfuralu) max 40 mg/kg

3) Kyselost max. 50 mekv./kg

4) Aktivita diastázy min. 8

 

Váhy pro jednotlivá soutěžní kritéria:
  • 60% - Senzorická analýza
  • 40% - Laboratoř

 

Pokyny pro soutěžící

Do soutěže je přijímán pouze med z letošní snůšky.

Na základě přihlášení Vám na Vaší adresu zašleme dvě sklenice Facette o objemu 720 ml v polystyrenovém přepravním boxu.

  • První sklenice
    je určena na výstavu. V případě, že vám Facette nevyhovuje, můžete použít jiný typ. Tato sklenice musí být označena etiketou tak, jako při prodeji v maloobchodě.
  • Druhá sklenice
    musí být typu Facette a nesmí být označena etiketou. Důvodem je zajištění anonymity při hodnocení vzorku.

 

Termíny doručení vzorků
  • Kategorie A - Květové medy: do 25. 9. 2019
  • Kategorie B - Medovicové medy: do 25. 9. 2019

 

Adresa pro zasílání

 

PSNV-CZ, z.s.
Hlavní 99
753 56 Opatovice u Hranic

 

Pokyny pro prodej medů v rámci výstavy

Jelikož vyhodnocení soutěže proběhne až týden před výstavou, nabízíme možnost tomu soutěžícímu z každé kategorie, který se umístí na 1. – až 3. místě, prodávat med na výstavě. Není to ovšem podmínkou, jde o dobrovolnost – bude záležet pouze na osobním rozhodnutí. Detaily prodeje lze pak domluvit s kanceláří PSNV.