Med roku - úvod

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. pořádá 10.–11.10. 2020 již šestý ročník akce Med roku. Soutěž proběhne při akci Národní výstava medu v Brně s konferencí, jmenovitě v Kulturním domě Rubín, Makovského nám., Brno – Žabovřesky. I přes současnou nelehkou situaci a omezení, věříme, že soutěž proběhne v avizovaném termínu.

V loňském roce jsme tuto tradiční akci zaměřili na spotřebitele medu.  Protože se nám tato změna osvědčila, budeme tímto směrem pokračovat i letos. Návštěvníci budou mít možnost nejenom medy ochutnat, ale získat i kontakty na včelaře a v neposlední řadě zakoupit kvalitní med přímo na místě. Při výběru medů jim pomohou i řízené degustace, při kterých se dozvědí, na co se při ochutnávání medů zaměřit. Cílem výstavy je ukázat veřejnosti, jak různorodé jsou u nás medy a dát tak možnost poznat ty nejkvalitnější medy, které se v daném roce včelařům podařilo vyprodukovat.

Hodnocení soutěžních vzorků

Medy, které návštěvníkům předložíme, projdou předem podrobným a přísným hodnocením. Důležité bude senzorické posouzení ze strany degustační komise.  Zde by se měl příznivě projevit fakt, že její členové prošli nejenom zkouškami senzorických smyslů, ale i dalším školením týkajícím se přímo problematiky medu. Věříme, že to povede k objektivnějším výsledkům, jež pomohou lépe odlišit kvalitu jednotlivých soutěžních vzorků.

Každý vzorek dále projde kontrolou v certifikované laboratoři, kde se uskuteční jeho fyzikálně-chemický rozbor. Takto získané hodnoty umožní detailnější pohled na kvalitu soutěžních medů.
Oproti minulým ročníkům budeme přísněji hodnotit úroveň značení z pohledu platných legislativních předpisů, které směřují k tomu, aby spotřebitel získal z údajů na obalu co nejlepší informaci o samotném výrobku.

Nezapomeneme ani na to, že hezký obal prodává, takže budeme posuzovat také design obalu předložených vzorků.

Takto koncipovaná soutěž si samozřejmě vyžádá pečlivější přístup nejenom ze strany pořadatelů, ale i soutěžících, jimž jsou určeny následující informace.

Soutěžní kategorie   

• Soutěž se vypisuje v 5ti kategoriích (viz. tabulka č. 1). Z toho se čtyři kategorie týkají medů a jedna samostatná kategorie hodnocení obalu. Včelař pro každý svůj vzorek vybírá pouze jednu z kategorií (A,B,C,D), současně se může účastnit soutěže o nejlepší obal.  Zařazení do kategorií A,B,C,D musí být v souladu s údaji na etiketě. Správnost tohoto zařazení bude porovnána s výsledkem laboratorního rozboru. Kategorii D je vhodné využít v případě, že si včelař není jistý zařazením (nemá možnost změřit vodivost nebo změří vodivost kolem 80 mSm-1 – nepřesnost měření). V tomto případě není ani vhodné na etiketě uvádět původ medu (tj. květový, medovicový). Tento med pak bude na základě laboratorního rozboru zařazen do jedné z kategorií A, nebo B a jako takový jej bude posuzovat degustační komise.

• Pokud soutěžní vzorek nesplní legislativní požadavky na uvedení povinných údajů, bude ze soutěže vyřazen.

• Abychom zdůraznili důležitost obalu z pohledu spotřebitele, vyhlašujeme zvlášť kategorii „Nejlepší obal“. Zde bude hodnocena úroveň designu (sklenice, etiketa, víčko). Je nezbytné, aby včelaři do soutěže odesílali své produkty  v obalech, které skutečně používají, nesmí se tedy jednat o obaly použité pouze pro účel soutěže.

Tabulka č. 1

    A. Květové medy
        A.1. Jednodruhové  (např. akát, pohanka atp.)
        A.2. Vícedruhové
    B. Medovicové medy
        B.1. Čistě medovicové (např. jedle, smrk, modřín atp.)
        B.2. Vícedruhové
    C. Pastové medy
    D. Med
Nejlepší obal – samostatná kategorie

Legislativní požadavky na značení medů:

    1) Povinné údaje
        a) Název potraviny: Med
        b) Původ medu: květový, nebo medovicový (pokud si včelař není jistý, nemusí původ medu uvádět, a vzorek přihlásí do kategorie D. V tomto případě provede pořadatel zařazení medu podle výsledku laboratorního rozboru.
        c) Země původu: Česká republika
        d) Množství potraviny: g nebo kg
        e) Doba minimální trvanlivosti
        f) Jméno, nebo obchodní název a adresa výrobce

    2) Nepovinné údaje
        a) Regionální, územní nebo místní označení původu
        b) Podmínky uchování
        c) Výživové údaje (tento údaj je povinný pouze v případě, že včelař zaměstnává více jak 10 zaměstnanců anebo má obrat větší než 20 mil Kč)

Pokyny pro soutěžící:

Do soutěže je přijímán pouze med z letošní snůšky.

Na základě přihlášení Vám na Vaši adresu zašleme dvě sklenice Facette o objemu 720 ml v polystyrenovém přepravním boxu.

  1. První sklenice
    je určena na výstavu. V případě, že se chcete účastnit soutěže o nejlepší obal, vložte vlastní balení medu.
    Tato sklenice musí být vždy označena etiketou tak jako při prodeji v maloobchodě.
  2. Druhá sklenice
    musí být typu Facette a nesmí být označena etiketou. Důvodem je zajištění anonymity při hodnocení vzorku.

Soutěžící vyplní přihlašovací formulář. Je třeba věnovat pozornost označení medu, které musí odpovídat situaci, kdy soutěžící prodává svůj med prostřednictvím maloobchodu, nestačí tedy označovat med, jako při prodeji ze dvora. Označení medu na soutěžní etiketě musí být v souladu s kategorií, do které svůj med přihlašuje. Zaslaný vzorek je shodný s produktem, který je prodáván, tedy není upraven speciálně pro soutěž.

Registrační formulář naleznete zde.

Termíny doručení vzorků

Kategorie A, B, C, D        v období od 1.6.2020 – 10.9.2020
Jednodruhový vřesový med     v období od 1.6.2020 – 20.9.2020


Projekt je realizován s podporou finančních prostředků pro nestátní neziskové organizace z kapitoly Ministerstva zemědělství.