Projekty PSNV-CZ

Následující odstaveček charakterizuje výstižně PSNV-CZ:

"Z původně úzce zaměřené skupiny chovatelů včel v Langstrothových úlech se během necelého desetiletí stalo široké společenství včelařů, které spojuje jak moderní technologie včelaření v různých typech nástavkových úlů, tak i spolupráce při řešení širších a obecnějších problémů současného chovu včel."

Naše společenství tak dovedlo do životaschopné podoby následující projekty:

  • Moderní včelař (MV) - odborné registrované tištěné periodikum o všem kolem včelaření. Vychází od roku 2004 a získává si stále větší oblibu. Jde o dvouměsíčník, vychází 6 čísel ročně.
  • Letní školy nástavkového včelaření (LŠNV) - každoroční víkendové soustředění začínajících i pokročilých včelařů. Od roku 2009 se pro velký zájem konají dvě akce tohoto typu, od roku 2010 již 4. Na víkendových soustředěních je možné se setkat se skutečnými odborníky ve svém oboru.
  • Včelař - učební obor v Blatné - PSNV-CZ stála u zrodu akreditovaného učebního oboru v SOU Blatná
  • Varroamonitoring system (VMS) - PSNV-CZ umožnuje včelařům převzít za své včely větší odpovědnost. Součástí projektu je jednak internetová aplikace www.varroamonitoring.cz, jednak návody a rady a také pomůcky pro snadné sledování spadu roztočů (Varroapodložky).

 

Projekty vznikají a vyvíjejí se za přispění nebo dokonce z iniciativy členů PSNV-CZ.

PSNV-CZ každoročně uskutečňuje také pravidelná setkání uživatelů VMS, kurzy varroamonitoringu nebo pořádá další akce (např. mezinárodní konference).

PSNV-CZ dále intenzivní propagací prodeje "medu přímo ze dvora" ať už formou článků či přednášek rozšířila povědomí včelařů o nutnosti vydat se často touto cestou namísto méně výhodného prodeje do výkupu a iniciovala tak např. výrobu cedulí a tašek pro propagaci medu přímo od včelaře.

 

Chcete-li být také u zrodu dalších zajímavých projektů, či chcete-li být přítomni všemu zajímavému a důležitému co se ve včelařině děje, připojte se k nám.