systém Langstroth

Jednoduchý úl - systém Langstroth

Langstrothův nástavkový úl je původním představitelem všech moderních úlů. Už 150 let se rozšiřuje ve světě a vzhledem k jednoduché obsluze a jednoduché konstrukci se osvědčil.

Tento nástavkový úl otevírá včelaři snad všechny možnosti provozních metod při rozdílných klimatech a snůškových podmínkách, jakož i včelích rasách.

Mezinárodní srovnatelnost a spolupráce bude ulehčena, protože je všechna včelařská technologie určena pro Langstrothovu míru. Podstatné části tohoto systému nalézají v současné době také uplatnění v českém a moravském včelařství.


 

Charakteristika Langstrothova úlu

 1. Ve všech částech úlu je přísně dodržena včelí mezera ("bee space").

 2. Všechny nástavky obsahují 10 rámků Langstrothovy délky 448 mm, výšky rámků a nástavků jsou rozdílné. Nástavky mají stejné vnitřní a vnější rozměry.

 3. Náletový podstavec, dno, česnový klín, česnová zástrčka, krmítko, vnitřní a vnější víko jsou pro všechny sestavy technologií stejné. To poskytuje zejména výrobcům pozoruhodné racionalizační možnosti.

 4. Úl nemá připojovací zářezy (falce) a tím je jednodušší výroba a bezproblémové nasazování nástavků.

 5. Pro uchopení nástavků jsou vyfrézována zahloubení.

 6. Pohyblivost ve vrstvách podstatně zjednodušuje a urychluje práci.

 7. Optimální přizpůsobení úlového obsahu na sílu včelstva a nabídku snůšky.

 8. Stavebně biologicky příznivější odstup mezi zimním včelím hroznem a stěnami úlu

 9. Dlouhá cesta trávení zimních zásob.

 10. Jednoduché a nekomplikované dno (není nutná žádná stavební uzávěra), ale je možné i vysoké, popř. varroa-dno, jež umožňuje  u nás také jednoduchou fumigaci spodem a umístění pylochytu.

 11. Sklopná kování, uzávěr a kočovná předsíňka nejsou nutné

 12. 4 dřevěné díly + lepidlo + 12 až 16 šroubu (dle výšky) = nástavek

 13. Včelaři mohou s těmito úly lépe spolupracovat, protože všechny díly jsou vzájemně vyměnitelné. Odprodání a převzetí je jednodušší. Také doplňující nákup je jednodušší.

 14. Jako nástavky pro med jsou použity, vzhledem k hmotnosti, nízké nástavky.

V posledních letech směřují včelaři ve větším měřítku k nízkonástavkovému provozu a pracují s jednou výškou plástu. Připojovací rozměry nástavků zůstávají nezměněné.

 

Používané výšky nástavků Langstroth

Používané výšky nástavků Langstroth

    Vnitřní rozměr nástavku =     465 x 375 mm

    Vnější rozměr nástavku =     515 x 425 mm při tloušťce stěny 25 mm

                                           505 x 415 mm při tloušťce stěny 20 mm


Původní Langstroth

Původní Langstroth

měl všechny nástavky stejně vysoké 241 mm. Po vzoru úlu Dadantova je možno včelařit též s nízkými nástavky pro med, což přináší menší hmotnost nástavku i plástu, a tím lehčí manipulaci, med v panenském díle, zralý zavíčkovaný med i ze slabších snůšek, druhové medy, lepší možnost použití výkluzů a vyfukování včel při odběru medu, lepší technizaci odvíčkování a vytáčení. Nízké nástavky vyžadují pro racionální vytáčení medu radiální, hvězdicové nebo zvratné koše do medometů na více plástů.

Nedostatky středně vysokých plástů pro plodiště:

Jeden nástavek je málo, dva jsou v podstatě více než je potřeba. Dosti medu zůstává ve složeném, dvounástavkovém plodišti. Přehození nástavků, kromě hmotnosti, znamená hrubý zásah do teplotního režimu plodového hnízda. Tvorba oddělků a chov matek na nástavkové míře vyžaduje úlové přepážky a rozdělené dno s česny.

(hnědé = nástavky pro plod, žluté jsou pro med)

 

Nízkonástavkový úl

Nízkonástavkový úl Langstroth

Jedna velikost rámků výšky 159 nebo 185 mm v plodištních i medníkových nástavcích. Menší hmotnost nástavků i plástů. Záměna nástavků v třínástavkovém plodišti probíhá v rozsahu plodového hnízda a nezpůsobuje tak velký zásah do tepelného režimu včelstva. Stavba mezistěn probíhá v předem připravených nástavcích, s možností přípravy mimo sezónu, které pak mohou být jak pro med, tak i pro plod. Manipulace s jednotlivými plásty pouze při vytáčení medu, případně při chovu matek. Oddělky, jako prevence rojení a porušování rozvoje roztoče Varroa, se provádějí v celém nízkém nástavku spolu s chovem matek, oplodňováním a selekcí, včetně jednoduché výměny matek spojováním oddělků s produkčním včelstvem (zmlazování).

S nízkými nástavky jsme velice flexibilní. Prostor může být přizpůsoben na jakoukoliv sílu včelstva a snůškovou situaci. Nástavkové stěny se nemusí většinou slepovat. Svojí malou hmotností zpřístupňují nízké nástavky včelaření i našim něžným kolegyním a starším včelařům. Je možné včelařit bez mateří mřížky.

Nedostatky nízkých nástavků pro plodiště:

Vyšší počet rámků a nástavků při zakládání včelnice. Více uložených plástů a nástavků, více mezistěn a jejich příprava do rámků a nástavků, která může být ale mimo sezónu.

(hnědé = nástavky pro plod,  žluté jsou pro med)

 

Smíšený provoz - systém Dadant

Smíšený provoz - systém Dadant (JUMBO)

Velký plást plodištního nástavku podporuje rychlejší jarní rozvoj. Zásoby jsou rozděleny uceleněji. Rovněž plodové hnízdo je kompaktnější. Matka nemá snahu klást v nízkých medníkových nástavcích, má-li k dispozici velký plást a relativně vytlačí všechen med z plodiště k vytáčení, za předpokladu, že je dostatečně plodná. Lze pracovat bez mateří mřížky. Zbytky medu v případně zaplodovaných nízkých plástech jsou relativně malé.

Nedostatky plodiště s vysokým rámkem:

Dvě velikosti rámků. V plodišti manipulace s jednotlivými těžkými rámky. Stavba mezistěn v plodišti je ztížená, maximálně 3 mezistěny za rok, protože plásty k výměně jsou neustále zaplodované. V létech s medovicovou snůškou může zůstat v plástech dosti tohoto medu pro přezimování včel nevhodného. Chov matek se musí provádět ve zvláštních chovných úlcích nebo v nástavku rozděleném přepážkami a speciálním dnem. Jarní a letní přehození vysokého nástavku je velmi obtížné pro velkou hmotnost plodištního nástavku. Rychlejší jarní rozvoj včelstva znamená také rychlejší rozmnožení roztoče Varroa, protože to souvisí s plodováním. Je nutno dbát na dokonalé odstranění roztočů při podzimně-zimním ošetření.

 

Začátečníkovi se doporučuje

začít s plodištěm středně vysokých nástavků (241) a nízkého nástavku (168 nebo 194) a teprve později, po nabytí zkušeností, přejít na jiné technologie. V poslední době je možno vidět i ve střední Evropě výrazné tendence k přechodu na nízkonástavkovou technologii.

 


Plánky ke stavbě Langstrothova úlu

Heinz Lorenz "Bauanleitung für das Langstroth-Magazin" (Návod ke stavbě Langstrothova nástavkového úlu) cena 10,- EUR.

Tento prvý návod v metrické soustavě z roku 1977 má již dnes třetí vydání. Originál je též v pražské včelařské knihovně, Křemencova 8, 115 24 Praha 1. Pražská včelařská knihovna půjčuje také český překlad návodu.

Plánky ke stavbě Langstrothova úlu vyjdou také v roce 2002 v příloze časopisu Včelařství.

Rámek Langstroth - rozměry (pro zvětšení klikni na obrázek)

Langstrothův rámek - originálLangstroth - boční loučky