ROZCESTNÍK

 Včelařský rozcestník  Zaslané odkazy 
Detail záložky
URL :  Německý projekt monitoringu včel: dlouhodobá studie pro pochopení periodických vysokých zimních úhynů včelstev včely medonosné
Obrázek : 
Popis : Výsledky dlouhodobé  studie vlivu nemocí na zimní ztráty včelstev prokázala na vzorku 1200 včelstev faktory mající vliv na tyto ztráty.
Detail : Západní včela medonosná, Apis mellifera, je nejdůležitějším zvířecím opylovačem v zemědělství, celosvětově poskytuje více než 90% komerčních opylovacích služeb.
Vzhledem k vývoji v zemědělství se neustále zvyšují požadavky na opylování včelami s důrazem na schopnost opylování globálně ošetřované včelí populace. Proto, dlouhodobý pokles ošetřovaných včelstev v Evropě a Severní Americe je velmi znepokojující a stimuloval intenzivní výzkum možných faktorů pravděpodobně působujících kolapsy včelstev včely medonosné. Preyentujeme zde čtyřletou studii zahrnující více než 1200 včelstev z asi 120 stanic, které byly sledovány po celou dobu studie. Vzorky včel byly sbírány dvakrát ročně k analyzování různých patogenních faktorů, včetně ektoparazitického roztoče Varroa destruktor, hub (Nosema spec., Ascosphaera apis), bakterií Paenibacillus larvae, a několik virů. Byly také shromážděny údaje o environmentálních faktorech, ošetřovatelské praxi, a pesticidech. Všechna data byla statisticky analyzována ve vztahu k úmrtnosti přezimujících včelstev. Můžeme ukázat několik faktorů, které výrazně souvisí s pozorovanými zimními ztrátami ze sledovaných včelstvech: (i) vysoké napadení roztočem varroa, (ii) nákaza virem deformovaných křídel (DWV) a virem akutní paralýzy včel (ABPV) na podzim, (iii) věk matky, a (iv) slabost kolonií na podzim.
Žádné nežádoucí účinky nebyly pozorovány u Nosema spec. nebo pesticidů. Budou probrány důsledky těchto zjištění.
Kategorie : 
Hodnocení : 
0.00 (0 Hlasování)
Kliknuto : 144
Datum : Neděle, 12 Prosinec 2010 / Neděle, 12 Prosinec 2010
Publikoval : 
Jazyk : en
Autor : Elke Genersch1
Werner von der Ohe
Hannes Kaatz
Annette Schroeder
Christoph Otten
Ralph Büchler
Stefan Berg
Wolfgang Ritter
Werner Mühlen
Sebastian Gisder
Marina Meixner
Gerhard Liebig
Peter Rosenkranz
Typ informace : studie
Typ zdroje : text + grafika
Originální nadpis : The German bee monitoring project: a long term study to understand periodically high winter losses of honey bee colonies
Formát zdroje : PDF

Zpět

Bookmarks v2.7_2i (26.07.2008) © 2008 TEGDesign
Free thumbnail preview by Thumbshot.de