Dárek všem včelařům a včelařkám

Vážení kolegové včelaři, vážené kolegyně včelařky,
je tomu již dvacet let, co poprvé vyšlo první číslo časopisu Moderní včelař. A to je určitě nejen důvod k oslavě, ale také k poděkování.

V prvé řadě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se o jeho vznik zasloužili. A také těm, kteří ho dovedli až do tohoto krásného výročí - tedy celému týmu redakce a autorům, bez  nichž by Moderní včelař nebyl tím, čím je. V neposlední řadě poděkování patří také vám, našim čtenářů, protože bez vašeho zájmu by nemělo smysl Moderní včelař vytvářet. Vyzvednout si dárek

Za těch dvacet let časopis prošel mnoha změnami – z dvouměsíčníku se stal měsíčník, několikrát se změnila jeho grafická podoba i obsazení redakce, ale nejpodstatnější a tím, co stále zůstává, je úroveň jeho obsahu. Moderní včelař byl v roce 2019 na 46. ročníku Mezinárodního včelařského kongresu Apimondia v Montrealu v Kanadě oceněn bronzovou medailí v kategorii časopisů věnovaných chovu včel.

Co by to bylo za oslavu bez dárků. Tím největším je pro nás věrnost  čtenářů, za níž vám děkujeme. Budeme doufat, že nám svou přízeň zachováte i v dalších letech. Sluší se dárky nejen přijímat, ale udělat radost také druhým a obdarovat je. Proto jsme se rozhodli věnovat vám malý dárek. 

Darujeme vám přiložené číslo našeho časopisu, které je aktuální nejen datem vydání, ale hlavně tématem. Tím je sršeň asijská (Vespa velutina). Nikdo  si určitě nepřeje, aby se tento invazní druh dostal na území naši republiky, nicméně není v našich silách tomu zcela zabránit. Je to jen otázka času, kdy se tak stane, vždyť nyní je její nejbližší výskyt už v Bavorsku. Znalostí tohoto druhu však může každý z nás přispět k jejímu pomalejšímu šíření a zmírnění možných škod na včelnicích. Budeme proto rádi, když obsahu přiloženého Moderního včelaře budete věnovat svou pozornost. Toto vydání našeho časopisu si nemusíte ponechat pouze pro sebe, naopak ho můžete volně  přeposílat svým  spřáteleným včelařkám a včelařům. Snad vám všem udělá náš dárek  radost.

Vše dobré vám i vašim včelkám přeje
vedení Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s.

Dárek pro všechny včelaře a včelařky

Vyzvednout si dárek