Sršeň asijská aktuálně - konference 2024

Sršeň asijská aktuálně

II. celostátní odborná konference s mezinárodní účastí

20. 2. 2024

Kde: Ministerstvo životního prostředí, Praha 10, Vršovická 1442/65.
Možná účast:
Pouze Online. Počet míst v jednacím sále je omezen.


Program:

9.00–9.30 hod.: Registrace
9.30–9.50 hod.: Úvodní informace k sršni asijské
Mgr. Helena Proková, Ph.D.
(Střední odborná škola Pod Bánošom, Banská Bystrica, Slovensko)
9.50–10.10 hod.: Co si odnášíme z prvního nálezu sršně asijské
Mgr. et Mgr. Jan Walter
(Západočeské muzeum, Plzeň)
10.10–10.30 hod.: Praktické zkušenosti se sršní asijskou ve Francii
Ing. Václav Novák
(Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.)
10.30–10.50 hod.: Eradikační plán sršeň pro sršeň asijskou
RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha)
10.50–11.10 hod.: Přestávka
11.10–11.30 hod.: Sršeň asijská z hlediska rizik pro včely
MVDr. Martin Pijáček
(Národní referenční laboratoř pro zdraví včel, Státní veterinární ústav, Olomouc)
11.30–11.50 hod.: Moderní technologie likvidace sršně asijské za využití nanotechnologií
RNDr. Bruno Sopko, Ph.D.
(Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha)
11.50–12.10 hod.: Pasti na sršně asijské. Ano či ne?
RNDr. Tomáš Görner, Ph.D.
(Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha)
12.10–12.30 hod.: Likvidace hnízd sršně asijské z hlediska hasičů
Ing. Bc. Jiří Evan
(Hasičský záchranný sbor)
12.30–12.50 hod.: Přestávka
12.50–14.00 hod.: Panelová diskuse
Mgr. Jarmila Machová (předsedkyně Českého svazu včelařů),
Ing. Pavel Fiľo (předseda Slovenského svazu včelařů),
Ing. Jiří Janota (předseda Českomoravské myslivecké jednoty),
Ing. Miroslav Blahušek (Asociace soukromého zemědělství ČR),
RNDr. Michal Vávra (Povodí Labe, s. p.), a další.

 

Organizační poznámky:

 

Ke stažení:

 

Přihláška:

Přihlašování na konferenci bylo již uzavřeno.