Časopis Moderní včelař

 

Předplatné   Seznam prodejen s nabídkou Moderního včelaře   Web časopisu - archiv aj.

 

Současnost a charakteristika časopisu

Moderní včelař vychází 12× ročně. Jde o odborný včelařský časopis, jehož vybrané články jsou podrobovány odborné korektuře. V současné době je to jediný volně prodejný včelařský časopis vydávaný v ČR. Časopis je tak určen nejen pro členy PSNV-CZ, ale pro všechny chovatele včel v České republice a na Slovensku, kteří mají zájem o jednoduché a moderní způsoby včelaření. Zároveň jde o médium, které má důležitou úlohu při propagaci oboru u laické veřejnosti a případných zájemců o chov včel. Počet předplatitelů Moderního včelaře v ČR a na Slovensku trvale narůstá, z čehož je zřejmé, že podobný časopis v obou zemích chyběl. Časopis lze koupit ve většině včelařských prodejen v ČR i SR, na akcích PSNV-CZ, ve vybraných stáncích a trafikách, nebo si lze objednat jeho doručování (viz sekce Předplatné).

Časopis Moderní včelař přináší informace o moderních a jednoduchých metodách včelaření, o důležitém dění ve včelařství doma i v zahraničí i o činnosti PSNV-CZ. Propaguje včelařství a včelí produkty mezi nejširší veřejností. Podporuje svobodné sdružování včelařů a společenský život včelařských organizací a spolků.

Z historie vzniku a vývoje časopisu

V roce 1952 bylo ukončeno vydávání bohatého spektra včelařských odborných časopisů a začal vycházet jediný časopis s názvem Včelařství. Tento stav trval až do listopadu 2003, kdy za zásadního přispění tehdejšího šéfredaktora Mgr. Vlastimila Protivínského vyšlo první číslo časopisu MODERNÍ VČELAŘ – ZIMA 2004. Vydavatelem byl V. Protivínský ve spolupráci s PSNV-CZ. Vydavatelství od čísla 1/2005 převzala Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ a od roku 2007 i veškerou činnost redakce. Dne 23. 2. 2006 začala pracovat redakční rada. Dále bylo rozhodnuto o rozšíření redakce v souvislosti s narůstající agendou a zaměřením časopisu. V roce 2013 bylo vytvořeno pracovní místo šéfredaktora jako zaměstnance PSNV-CZ a časopis se začal ubírat cestou nezávislého média pro širokou včelařskou obec. Od roku 2017 časopis vychází jako měsíčník. Od roku 2019 vychází Moderní včelař souběžně také v elektronické verzi.

Na pozici šéfredaktora se od vzniku časopisu vystřídali:

  • Mgr. Vlastimil Protivínský
  • doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
  • Ing. Ivan Černý
  • Mgr. Jan Vondrák
  • Mgr. Libor Hruška, Ph.D.
  • PhDr. Marie Šotolová od r. 2015 do současnosti