Elektronický rezervační systém vzdělávacích akcí pro organizátory 2024-2025

Dle nařízení vlády 53/2023 Sb. je nutný elektronický rezervační systém, dle kterého vzdělávací akcí zaregistruje organizátor akce minimálně 14 dnů !!!! před zahájením. V případě změny, nebo zrušení akce je organizátor povinen minimálně tři dny předem tuto změnu nahlásit – na email: vc.vzdelavani@soublatna.cz, nebo vzdelavani@psnv.cz  

Podrobné informace, týkající se čerpání eurodotací naleznete zde:  https://www.szif.cz/cs/szp23-vcely

Vyplněním formuláře zadavatel dává na jevo souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se směrnicí EU GDPR.