Pokyny pro organizátora vzdělávací akce

Před akci (cca 1 týden) obdrží organizátor Prezenční listinu s daty, které jste uvedli v registračním formuláři.

V prezenční listině doplňte:

  • osnovu vzd. akce (lektor)
  • čas ukončení přednášky, dobu trvání  
  • nechte ji podepsat lektorem.

S lektorem bude provedeno vyúčtování 500,-Kč/hod dle vámi uvedeného času na prezenční listině. Od částky dotace 4000,-Kč bude částka za lektorné odečtena a po vyúčtování dotačního roku obdržíte rozdíl na Váš účet.

V případě, že si vše s lektorem vyúčtujete sami, oznamte to na jeden níže uvedených emailů – dotace ve výši 4000,- Kč Vám bude zaslána celá.

Náklady cestovného si řešíte s lektorem samostatně.

Prezenční listinu zašlete do jednoho týdne po konání vzdělávací akce na adresu:

PSNV, z.s.
Hlavní 99
753 56 Opatovice

Případné dotazy:
Radek Hykl
Kancelář PSNV-CZ, z.s.
Tel. 773899716
Emaily: reditel@psnv.cz, vc.vzdelavani@soublatna.cz

Vzor prezenční listiny SZIF v PDF - ZDE

Vzor presenční listiny v DOCX - ZDE