Projekty PSNV-CZ, z.s.

Následující odstaveček charakterizuje výstižně PSNV:

"Z původně úzce zaměřené skupiny chovatelů včel v Langstrothových úlech se během necelého desetiletí stalo široké společenství včelařů, které spojuje jak moderní technologie včelaření v různých typech nástavkových úlů, tak i spolupráce při řešení širších a obecnějších problémů současného chovu včel."

Naše společenství tak dovedlo do životaschopné podoby následující projekty:

  • Moderní včelař (MV) - odborné registrované tištěné periodikum o všem kolem včelaření. Vychází od roku 2004 a získává si stále větší oblibu. Jde o dvouměsíčník, vychází 6 čísel ročně.
  • Letní školy nástavkového včelaření (LŠNV) - každoroční víkendové soustředění začínajících i pokročilých včelařů, již od roku 2009. Na víkendových soustředěních je možné se setkat se skutečnými odborníky ve svém oboru.
  • Včelař - učební obor v Blatné - PSNV stála u zrodu akreditovaného učebního oboru v SOU Blatná

Projekty vznikají a vyvíjejí se za přispění nebo dokonce z iniciativy členů PSNV.

PSNV každoročně uskutečňuje různá setkání včelařů a pořádá další akce, např. mezinárodní konference.

PSNV dále intenzivní propagací prodeje "medu přímo ze dvora" ať už formou článků či přednášek rozšířila povědomí včelařů o nutnosti vydat se často touto cestou namísto méně výhodného prodeje do výkupu a iniciovala tak např. výrobu cedulí a tašek pro propagaci medu přímo od včelaře.

Chcete-li být také u zrodu dalších zajímavých projektů, či chcete-li být přítomni všemu zajímavému a důležitému co se ve včelařině děje, připojte se k nám.

Chci se stát členem PSNV