Stránky jsou ve výstavbě. Některé informace nemusí být zcela aktuální. Pokud narazíte na problém, prosím, napište nám na pis-chyby@psnv.cz. Omlouváme se za komplikace.

Otevřené online jednání Rady spolku

online
aneb před sněmem lze diskutovat o spolku a jeho směřování...
10. 6. 2021 | 17:00

Otevřené online jednání Rady spolku, aneb před sněmem lze diskutovat o spolku a jeho směřování...

LŠNV - praxe a teorie 50:50

I letos pořádáme Letní školy nástavkového včelaření. Aktuálně Vás zveme na tyto:

enlightened Ve dnech 18.-20.6.2021 proběhne LŠNV pro pokročilé ve Vrážném.

enlightened LŠNV pro včelaře začátečníky pak bude ve dnech 25.-27.6.2021 v Dolních Křečanech.

enlightened Naučit se něco z umění našich předků můžete na LŠNV Speciál - Po stopách brtnictví ve dnech 30.7.-1.8.2021 na Horním Hradě.

Sněm PSNV-CZ, z. s.

Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, rádi bychom uspořádali sněm spojený s přátelským posezením pro členy PSNV. Termín byl stanoven na 12. června 2021.

Zvolené místo sněmu PSNV je Lhota u Telče. A protože předpokládáme, že v tu dobu se stále nebude možné sejít ve větším počtu uvnitř budovy, proběhne sněm pod širým nebem. Samozřejmě pouze za předpokladu, že nám k tomu bude přát počasí. Jako záložní varianta se nabízí třeba stan. Přestože zvolené prostředí přímo vybízí ke strávení většího množství času, sněm plánujeme pouze jako jednodenní akci.

Kudy se bude ubírat české včelařství...

Tisková zpráva – 23. dubna 2021

Kudy se bude ubírat české včelařství v příštích letech?

Na čtvrtek 15. dubna 2021 vedení Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s. (dále jen PSNV–CZ) pozvalo k jednacímu stolu široké spektrum institucí a spolků, které mají co dočinění se včelami a včelařením. Sešli se zástupci nejen včelařských spolků, ale také vzdělávacích institucí a akademické půdy. Nechyběl ani zástupce Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o. Na programu jednání byl jediný dokument: Strategický plán podpory Společné zemědělské politiky na období 2021–2027....

Vášně a emoce kolem MKZ 2021

Většina pozorných a zodpovědných včelařů určitě již dávno zaznamenala, že Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 doznala určitých změn.

Protože se kolem nich šíří spousta domněnek a informací na úrovni fake news, rozhodli jsme se vydat k těmto změnám vyjádření, které si můžete přečíst níže. Je sice trochu delší a nad rámec předmětných změn, ale pro pochopení dění v oboru nutné.

Zachraňme včely…

Mnozí z vás se svým podpisem k výzvě Zachraňme včely a farmáře již připojili, nicméně stále nebylo dosaženo potřebného počtu signatářů. Momentálně se k této výzvě připojilo přes 400 000 občanů EU. To je však málo – je potřeba sesbírat 1 000 000 podpisů. Proto prosíme ty, kteří se zatím k této výzvě nepřipojili, aby to zvážili. A oslovte prosím také ostatní ve svém okolí. Vždyť nejde pouze o včely, ale mimo jiné také o zdravé potraviny a životní prostředí. A to se přeci dotýká nás všech, ne pouze včelařů a jejich včel...

Návštěvní kniha - Med roku 2020

Nahlédněte do skenu listů návštěvní knihy z akce Med roku 2020 - výstava medu, stojí to za to smiley

Kniha má 19 listů a není v ní nouze ani o kresby, nebo vzkazy návštěvníků z Koreje, Holandska, či jiných zemí.

Děkujeme všem návštěvníkům za milé vzkazy a povzbuzení. Budeme se snažit pokračovat v již zaběhlé tradici a doufáme, že další ročník této krásné akce bude ještě úspěšnější.

Síť úlových vah

V minulosti v PSNV vznikl projekt Síť úlových vah. Jedná se o několik úlových vah rozmístěných po ČR. Data z úlových vah zpracovává v reálném čase.

 Grafy úlových vah ukazují změny měřených parametrů za poslední měsíc.

Graf síťové váhy

HLEDAJÍ SE KANDIDÁTI

Blíží se termín konání sněmu - třetině členů vedení tedy končí mandát. To je příležitost, kdy se můžete přihlásit ke kandidatuře na člena Rady či Kontrolní komise.

Kdo z vás má chuť to zkusit, případně cítí, že by bylo potřeba něco změnit v našem spolku, či obecně v českém včelařství, ať se přihlásí u ředitele kanceláře. Svou kandidaturu můžete ohlásit i přímo na sněmu.

S kandidáty i se stávajícími členy vedení spolku můžete diskutovat na interním fóru.

Zachraňme včely i farmáře
DVD