Stránky jsou ve výstavbě. Některé informace nemusí být zcela aktuální. Pokud narazíte na problém, prosím, napište nám na pis-chyby@psnv.cz. Omlouváme se za komplikace.

Bee Press Photo 2021

Ve dnech 15. 11.15. 12. 2021 proběhne v Českých Budějovicích v Akademické knihovně v Univerzitním kampusu Mezinárodní fotografická výstava jako výstup 2. ročníku mezinárodní fotografické soutěže Bee Press Photo, kterou oranizoval slovenský včelařský časopis Dymák spolu s partnery, mezi něž patří Moderní včelař.

Aktualita - Přednáška 24. 11. "Být či nebýt... včelařem?" je ZRUŠENA!!!  

 

Zemřel Milan Majer

Drazí přátelé,
se zármutkem vám oznamujeme smutnou zprávu - dne 29. října 2021 nás navždy opustil náš kamarád a včelař pan Milan Majer z Vražného. Zemřel ve věku 52 let krátce po té, co se nakazil onemocněním Covid. Rodině jménem PSNV vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Milan byl našim dlouholetým a aktivním členem - kde bylo potřeba, ochotně nabídl svou pomoc. Byl také členem rady našeho spolku. Rovněž byl spoluorganizátorem cyklů Olomouckých včelařských setkávání a organizátorem a lektorem Letní Školy nástavkového včelaření ve Vrážném.  Aktivně se také zapojoval při organizování výstav. Milan pro PSNV pracoval do poslední chvíle. Před týdnem zařizoval uvolněný termín na konferenci v Hynčicích, připravovanou u příležitosti  výročí 200 let od narození J. G. Mendela. Za to vše Ti Milane patří náš obrovský dík.

Milane, kamaráde, budeš nám chybět. Odpočívej v pokoji.

MKZ 2022

Tisková zpráva – 3. listopadu 2021

Na základě výzvy Ministerstva zemědělství ČR (MZe), zaslané dne 12. října 2021, vypracovala Pracovní společnost nástovkových včelařů CZ návrhy změn a doplnění Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2022 v oblasti včel (dále jen MKZ). Příliš prostoru jsme ze strany MZe nedostali, návrhy a připomínky bylo potřeba odeslat do 20. října2021.

V navrhovaném textu je několikrát odkazováno na Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy (dále jen MP). Proto jsme se obrátili na MZe s žádostí o poskytnutí pracovní verze MP. Tento dokument nám však poskytnut nebyl. Proto jsme své návrhy a připomínky zapracovali do aktuálního znění MP z roku 2020.

Med roku 2021 - reportáž a návštěvní kniha

Máme za sebou soutěž o Nejlepší med roku 2021 a akci Med roku 2021 - výstava medu v Brně.

Doporučujeme nahlédnout na krátkou reportáž a především pak do Návštěvní knihy z této akce, stojí to za to smiley

Kniha má 14 listů a není v ní nouze ani o kresby, nebo vzkazy návštěvníků ze zahraničí, jejichž volný překlad naleznete pod článkem.

Konference COLOSS 2021

Včely a měnící se klima
aneb na co se připravit

Seminář se koná v sobotu 13. listopadu 2021 od 10.00 hodin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na seminář je nutné se registrovat.

Novinky

e-Věstník 2021 č.12

3. 11. 2021 | 13:11

Zemřel Milan Majer

30. 10. 2021 | 14:10

Kudy se bude ubírat české včelařství...

Tisková zpráva – 23. dubna 2021

Kudy se bude ubírat české včelařství v příštích letech?

Na čtvrtek 15. dubna 2021 vedení Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s. (dále jen PSNV–CZ) pozvalo k jednacímu stolu široké spektrum institucí a spolků, které mají co dočinění se včelami a včelařením. Sešli se zástupci nejen včelařských spolků, ale také vzdělávacích institucí a akademické půdy. Nechyběl ani zástupce Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o. Na programu jednání byl jediný dokument: Strategický plán podpory Společné zemědělské politiky na období 2021–2027....

Vášně a emoce kolem MKZ 2021

Většina pozorných a zodpovědných včelařů určitě již dávno zaznamenala, že Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 doznala určitých změn.

Protože se kolem nich šíří spousta domněnek a informací na úrovni fake news, rozhodli jsme se vydat k těmto změnám vyjádření, které si můžete přečíst níže. Je sice trochu delší a nad rámec předmětných změn, ale pro pochopení dění v oboru nutné.

VČELÍ HLADOVĚNÍ

Dovolujeme si Vás upozornit na pořad, který dne 25. října 2020 odvysílala Česká televize v rámci cyklu Nedej se. Hovoří se v něm o jednom z velkých problémů, se kterým se naše včelařství potýká – nedostatečná úživnost a pestrost krajiny pro hmyz obecně, tedy nejen pro včely. A to nejen z pohledu včelařů, ale i zemědělce. Toto téma má mnohem větší přesah – netýká se pouze hmyzu, ale nás všech. I my jsme součástí krajiny, ve které žijeme...

Nedej se - včelí hladovění

Síť úlových vah

V minulosti v PSNV vznikl projekt Síť úlových vah. Jedná se o několik úlových vah rozmístěných po ČR. Data z úlových vah zpracovává v reálném čase.

 Grafy úlových vah ukazují změny měřených parametrů za poslední měsíc.

Graf síťové váhy

Zachraňme včely i farmáře
DVD