SOU Blatná

Pra­cov­ní spo­leč­nos­tí nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z.s. zajišťuje odbornou výuku výučního oboru Včelař (Kód obo­ru 41-51-H/02, dál­ko­vé stu­di­um / 2 roky) v SOU Blatná.

Detaily viz https://soublatna.cz/vcelar-info/vcelar/.