Med roku - Podmínky

Úvod    O projektu    Místo konání    Podmínky    Přihláška    Seznam soutěžících     Minulé ročníky    Napsali nebo vysílali o nás     Návštěvní knihy


Hodnocení soutěžních vzorků

Soutěžní medy prochází podrobným a přísným hodnocením. Každý vzorek je nejprve podroben fyzikálně-chemickému rozboru v akreditované laboratoři. Sledovány jsou tyto parametry: obsah vody a HMF, elektrická vodivost a barva dle Pfundovy škály. Získané hodnoty umožní detailní pohled na kvalitu soutěžních vzorků medů. O důvodech, proč jsou sledovány právě tyto parametry, se můžete dočíst v časopise Moderní včelař, a to o barvě medu a její roli v posuzování druhových medů (MV 6/2020) a o významu laboratorních měření medu (MV 4/2021).

Poté jsou všechny vzorky, které na základě laboratorního rozboru splnily všechna kritéria pro postup do degustačního kola, posuzovány senzoricky odborně školenou degustační komisí.

Medy budou posuzovány v rámci jednotlivých kategorií: jednodruhové medy květové a medovicové (tj. medy s převahou nektaru nebo medovice jedné rostliny, např. lipový, pohankový, smrkový apod.), vícedruhové květové, vícedruhové medovicové, pastované, případně v obecné kategorii med.

 

Soutěžní kategorie

Soutěž se vypisuje v šesti kategoriích (tab. 1). Z toho se pět kategorií týká medů a jedna samostatná kategorie hodnocení obalu. Včelař pro každý svůj vzorek vybírá pouze jednu z kategorií (M, A, B, C, D), současně je vzorek zařazen do soutěže o Nejlepší obal. Zařazení do kategorií M, A, B, C, D musí být v souladu s údaji na etiketě.

Správnost tohoto zařazení porota porovná s výsledkem laboratorního rozboru. Kategorie D je vhodná pro případ, že si včelař není jistý se zařazením, například z důvodu nemožnosti měřit vodivost, či kvůli nejistotě při naměření hraniční vodivosti kolem 80 mSm1, případně svůj med nabízí zákazníkům bez označení jeho druhového původu. V tomto případě na etiketě nesmí deklarovat původ medu (tj. květový, či medovicový).

Pokud soutěžní vzorek nesplní legislativní požadavky na uvedení povinných údajů na etiketě, nebude ho komise senzoricky hodnotit a soutěžící obdrží certifikát laboratoře s laboratorními výsledky, včetně potvrzení o účasti v soutěži.

Také tento rok vyhlašujeme zavedenou samostatnou kategorii Nejlepší obal. Zde bude hodnocena úroveň designu (sklenice, etiketa, víčko). Je nezbytné, aby včelaři do soutěže odeslali své produkty výhradně v obalech, v nichž med svých včel skutečně nabízejí svým zákazníkům. Nesmí se jednat o obaly použité pouze pro účel soutěže. Tuto kategorii vyhodnotí na výstavě návštěvníci.

 

Přehled soutěžních kategorií

Tabulka 1: Přehled soutěžních kategorií
M: Jednodruhové medy květové a medovicové
A: Květové medy
B: Medovicové medy
C: Pastované medy
D: Med
Nejlepší obal (samostatná kategorie)

 

Legislativní požadavky na značení medů:

1) Povinné údaje

 1. Název potraviny: Med
 2. Země původu: Česká republika
 3. Množství potraviny: g nebo kg
 4. Doba minimální trvanlivosti
 5. Jméno, nebo obchodní název a adresa výrobce

2) Nepovinné údaje

 1. Původ medu: květový, nebo medovicový (pokud si včelař není jistý, nemusí původ medu uvádět, a vzorek přihlásí do kategorie D)
 2. Regionální, územní nebo místní označení původu
 3. Podmínky uchování
 4. Výživové údaje (tento údaj je povinný pouze v případě, že včelař zaměstnává více jak 10 zaměstnanců anebo má obrat větší než 20 mil Kč)

 

Hodnocení ze strany certifikované laboratoře:

 1. Obsah vody max. 20% (pro postup do degustačního kola max. 18%)
 2. Obsah HMF (hydroxymethylfurfuralu) max 40 mg/kg (pro postup do degustačního kola max. 20 mg/kg)
 3. Elektrická vodivost mSm-1
 4. Barva dle Pfundovy škály

 

Pokyny pro soutěžící

 • Do soutěže se mohou hlásit pouze včelaři z České republiky registrovaní u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., v Hradištku.
 • Účast v soutěži není zpoplatněna; chemické rozbory jsou pro účastníky zdarma za finanční podpory Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s.
 • Do soutěže je přijímán pouze med z letošní snůšky. Maximální počet vzorků na jednoho soutěžícího jsou čtyři.
 • Každý soutěžní vzorek musí sestávat ze dvou sklenic.
 • Na základě přihlášení budou soutěžícímu zaslány dvě sklenice typu Facette o objemu 720 ml (obsah cca 960 g medu) v polystyrenovém přepravním boxu.
 1. První sklenice je určena na výstavu. V případě, že soutěžící nepoužívá sklenice typu Facette, může vložit vlastní balení medu, které musí být vždy označeno etiketou tak, jako při prodeji v maloobchodě. Minimální dodané množství medu je 950 g. Pokud soutěžící používá sklenice o menším obsahu, dodá více balení tak, aby celkové množství medu činilo minimálně 750 g (například 2x 400 g).
 2. Druhá sklenice musí být typu Facette (720 ml) a nesmí být označena etiketou. Důvodem je zajištění anonymity při hodnocení vzorku.

Jako každým rokem, tak i letos bude omezen počet vzorků v soutěži. Abychom předešli nešvarům z minulých let, kdy se včelaři přihlásili do soutěže a med nedodali, čímž omezili dalším včelařům možnost soutěžit, vyhrazuje si organizátor právo po nedodání medu do 10 dnů od obdržení sklenic, vyřadit přihlášené ze soutěže a vyžadovat zaplacení nákladů na sklenice, víčka, obal a poštovné, splatnou na účet PSNV- CZ, z. s. U této podmínky si dovolujeme upřesnit skutečnost, že včelař mimo poslání dvou sklenic medu nemá již žádné jiné náklady (cena rozboru medu, kterou by včelař uhradil po odečtení dotace ve výši 1 300 Kč je 430 Kč).

Soutěžící se hlásí do soutěže přes elektronický přihlašovací formulář. Je třeba věnovat pozornost označení medu, které musí odpovídat situaci, kdy soutěžící prodává svůj med prostřednictvím maloobchodu, nestačí označovat med jako při prodeji ze dvora. Označení medu na soutěžní etiketě musí být v souladu s kategorií, do níž včelař svůj med přihlašuje. Zaslaný vzorek je shodný s produktem, který je prodáván, tedy není upraven speciálně pro soutěž.

 

Termíny doručení vzorků

 • Kategorie květových medů A, C, D, M  -  3. 6. 2024 – 31. 7. 2024
 • Kategorie medovicových medů: B, D, M  -  14. 6. 2024 – 19. 8. 2024
 • Jednodruhový vřesový med  -  1. 8. 2024 – 23. 8. 2024

Rozbory akreditované laboratoře, osvědčení o účasti v soutěži a etikety – nálepky o účasti medu v soutěži, budou soutěžícím odeslány ihned po dodání dokladu z laboratoře.

 

Adresa pro zasílání

PSNV-CZ, z.s.
Hlavní 99
753 56 Opatovice u Hranic

 

Vyhlášení výsledků a pokyny pro prodej medů v rámci výstavy

Pořadí vítězných medů bude zveřejněno od 1. – 3. místa v každé kategorii. Informaci o dalším umístění obdrží soutěžící společně s certifikátem.

Nabízíme možnost tomu soutěžícímu z každé kategorie, který se umístí na 1. až 3. místě, prodávat med na výstavě. Není to ovšem podmínkou, jde o dobrovolnost, bude záležet pouze na osobním rozhodnutí. Detaily prodeje lze pak domluvit s kanceláří PSNV – CZ, z.s. Jelikož vyhodnocení soutěže proběhne až 2 týdny před výstavou, informace o možnosti prodeje bude vítězům oznámena až během týdne před samotnou výstavou.

 

Shrnutí - postup účasti v soutěži

 1. Zaregistrujete se do soutěže (zde).
 2. Přijde Vám okamžitě emailem potvrzení o zaregistrování do soutěže.

 3. V blízké době Vám odešleme objednaný počet boxů se sklenicemi.

 4. Současně v době odeslání sklenic Vám dorazí druhý email s touto informací a pozvánkou k vyplnění detailů k jednotlivým vzorkům.

 5. Vyplníte v systému k jednotlivým vzorkům detaily a přijde Vám o tom potvrzení emailem.

 6. Po doručení sklenic k Vám, odešlete vzorky do 10 dnů. Pokud se jedná o víc než jeden vzorek, přiložte do každého boxu lístek s číslem vzorku.

 7. Po zpracování vzorků u nás, se ve Vašem účtu objeví u jednotlivých vzorků přidělené unikátní soutěžní číslo, pod kterým je každý vzorek evidován, testován v laboratoři, posuzován degustátory i později vystaven k ochutnávce veřejností.

 8. Následně se ve Vašem účtu také objeví u každého vzorku údaje z laboratoře a později i umístění v rámci soutěže.

   

Ke stažení: Návod na správu medu v soutěži v PDF.