Med roku - Podmínky

Úvod    O projektu    Místo konání    Podmínky    Přihláška    Seznam soutěžících     Minulé ročníky    Napsali nebo vysílali o nás     Návštěvní knihy


Hodnocení soutěžních vzorků

Soutěžní medy prochází podrobným a přísným hodnocením. Každý vzorek je nejprve podroben fyzikálně-chemickému rozboru v akreditované laboratoři. Sledovány jsou tyto parametry: obsah vody a HMF, elektrická vodivost a barva dle Pfundovy škály. Získané hodnoty umožní detailní pohled na kvalitu soutěžních vzorků medů. O důvodech, proč jsou sledovány právě tyto parametry, se můžete dočíst v časopise Moderní včelař, a to o barvě medu a její roli v posuzování druhových medů (MV 6/2020) a o významu laboratorních měření medu (MV 4/2021).

Poté jsou všechny vzorky, které na základě laboratorního rozboru splnily všechna kritéria pro postup do degustačního kola, posuzovány senzoricky odborně školenou degustační komisí.

Medy budou posuzovány v rámci jednotlivých kategorií: květové, medovicové, pastované, případně v obecné kategorii med. Pod květové a medovicové medy spadají ještě podkategorie medů jednodruhových s převahou nektaru nebo medovice jedné rostliny (např. lipový, pohankový, smrkový apod.) a vícedruhových.

Soutěžní kategorie

Soutěž se vypisuje v 7 kategoriích (viz Přehled soutěžních kategorií níže). Z toho se šest kategorií týká medů a jedna samostatná kategorie hodnotící obal. Včelař každý svůj vzorek přihlašuje pouze do jedné z kategorií (A1, A2, B1, B2, C, D) a současně je vzorek automaticky zařazen do soutěže o Nejlepší obal. Zařazení do kategorií A, B, C a D musí být v souladu s údaji na etiketě. Správnost tohoto zařazení bude porovnána s výsledkem laboratorního rozboru. Kategorie D je vhodná pro případ, že si včelař není jistý se zařazením, například z důvodu nemožnosti měřit vodivost, či z důvodu nejistoty měření při naměření hraniční vodivosti kolem 80 mSm-1, případně svůj med nabízí zákazníkům bez označení jeho druhového původu. V tomto případě na etiketě nesmí být deklarován původ medu (tj. květový, či medovicový).

Pokud soutěžní vzorek nesplní legislativní požadavky na uvedení povinných údajů na etiketě, nebude senzoricky hodnocen. Vzorek bude podroben pouze laboratornímu rozboru a soutěžící obdrží certifikát laboratoře, včetně potvrzení o účasti v soutěži.

I tentokrát vyhlašujeme již roky zavedenou samostatnou kategorii „Nejlepší obal“. Zde bude hodnocena úroveň designu (sklenice, etiketa, víčko). Je nezbytné, aby včelaři do soutěže odeslali své produkty výhradně v obalech, ve kterých med od svých včel skutečně nabízejí svým zákazníkům. Nesmí se jednat o obaly použité pouze pro účel soutěže. Tuto kategorii vyhodnotí návštěvníci výstavy.

Přehled soutěžních kategorií

A: Květové medy

A 1: Jednodruhové (akát, pohanka atp.)
A 2: Vícedruhové

B: Medovicové medy

B 1: Čistě medovicové (jedle, smrk, modřín atp.)
B 2: Vícedruhové

C: Pastované medy

D: Med

Nejlepší obal (samostatná kategorie)

Legislativní požadavky na značení medů:

1) Povinné údaje

 1. Název potraviny: Med
 2. Země původu: Česká republika
 3. Množství potraviny: g nebo kg
 4. Doba minimální trvanlivosti
 5. Jméno, nebo obchodní název a adresa výrobce

2) Nepovinné údaje

 1. Původ medu: květový, nebo medovicový (pokud si včelař není jistý, nemusí původ medu uvádět, a vzorek přihlásí do kategorie D)
 2. Regionální, územní nebo místní označení původu
 3. Podmínky uchování
 4. Výživové údaje (tento údaj je povinný pouze v případě, že včelař zaměstnává více jak 10 zaměstnanců anebo má obrat větší než 20 mil Kč)

Hodnocení ze strany certifikované laboratoře:

 1. Obsah vody max. 20% (pro postup do degustačního kola max. 18%)
 2. Obsah HMF (hydroxymethylfurfuralu) max 40 mg/kg (pro postup do degustačního kola max. 20 mg/kg)
 3. Elektrická vodivost mSm-1
 4. Barva dle Pfundovy škály

Pokyny pro soutěžící

 • Do soutěže se mohou hlásit pouze včelaři z České republiky, kteří jsou registrovaní u ČMSCH, a.s.
 • Účast v soutěži není zpoplatněna; chemické rozbory jsou prováděny pro účastníky zdarma z finančních prostředků PSNV-CZ, z. s.
 • Do soutěže je přijímán pouze med z letošní snůšky. Soutěžící smí přihlásit maximálně 4 soutěžní vzorky medu.
 • Všechny vzorky přijaté do soutěže budou za laboratorní rozbor medu dotačně zúčtovány za období 1. 8. 2023 - 31. 7.2024 (max. 4 vzorky na osobu).
 • Dle NV 53/2023 Sb. má každý včelař v ČR nárok na dotaci 1300 Kč na laboratorní analýzu 1 vzorku medu. Maximální množství vzorků medu analyzovaných v laboratořích v ČR mohou být 4 ks v jednom dotačním období. Medy v letošní soutěži jsou zaúčtovány v dotačním období od 1. 8. do 31. 7. 2024.
 • Každý soutěžní vzorek musí sestávat ze 2 sklenic.
 • Na základě přihlášení budou soutěžícímu zaslány dvě sklenice typu Facette o objemu 720 ml (obsah cca 960 g medu) v polystyrenovém přepravním boxu.
 1. První sklenice je určena na výstavu. V případě, že soutěžící nepoužívá sklenice typu Facette, může vložit vlastní balení medu, které musí být vždy označeno etiketou tak, jako při prodeji v maloobchodě. Minimální zaslané množství medu je 750 g - pro první sklenici (s etiketou). Pokud soutěžící používá prodejní sklenice s menším obsahem, dodá více balení tak, aby celkové množství medu činilo minimálně 750 g (například 2x 400 g).
 2. Druhá sklenice musí být typu Facette (720 ml) a nesmí být označena etiketou. Důvodem je zajištění anonymity při hodnocení vzorků.

Jako každým rokem, tak i letos bude omezen počet vzorků v soutěži. Abychom předešli nešvarům z minulých let, kdy se včelaři přihlásili do soutěže a med nedodali, čímž znemožnili dalším včelařům možnost se zúčastnit soutěže, vyhrazuje si organizátor právo po nedodání medu do 10 dnů od obdržení sklenic, vyřadit nedodané přihlášené vzorky ze soutěže a požadovat úhradu nákladů na sklenice, víčka, obal a poštovné na účet PSNV-CZ, z. s. U této podmínky si dovolujeme upozornit na skutečnost, že mimo poslání 2 ks sklenic medu již včelař nemá žádné další náklady  (cena rozboru medu, kterou by včelař uhradil po odečtení dotace ve výši 1 300 Kč je 430 Kč).

Soutěžící se hlásí do soutěže přes elektronický přihlašovací formulář. Je třeba věnovat pozornost správnému označení medu, které musí odpovídat situaci, kdy soutěžící prodává svůj med prostřednictvím maloobchodu, nestačí označovat med jako při prodeji ze dvora. Označení medu na soutěžní etiketě musí být v souladu s kategorií, do které včelař svůj med přihlašuje. Zaslaný vzorek je shodný s produktem, který je prodáván, tedy není upraven speciálně pro soutěž.

Termíny doručení vzorků

 • Kategorie A, C, D  -  1. 6. 2023 – 1.9. 2023
 • Kategorie B, D  -  15. 6. 2023 –  1.9. 2023
 • Jednodruhový vřesový med (v kategorii A1)  -  1. 8. 2023 – 1.9. 2023

Rozbory akreditované laboratoře, osvědčení o účasti v soutěži a etikety – nálepky o účasti medu v soutěži, budou soutěžícím odeslány ihned po dodání dokladu z laboratoře.

Adresa pro zasílání

PSNV-CZ, z.s.
Hlavní 99
753 56 Opatovice u Hranic

Vyhlášení výsledků a pokyny pro prodej medů v rámci výstavy

Pořadí vítězných medů bude zveřejněno od 1. – 3. místa v každé kategorii. Informaci o dalším umístění obdrží soutěžící společně s certifikátem.

Nabízíme možnost tomu soutěžícímu z každé kategorie, který se umístí na 1. až 3. místě, prodávat med na výstavě. Není to ovšem podmínkou, jde o dobrovolnost, bude záležet pouze na osobním rozhodnutí. Detaily prodeje lze pak domluvit s kanceláří PSNV – CZ, z.s. Jelikož vyhodnocení soutěže proběhne až 2 týdny před výstavou, informace o možnosti prodeje bude vítězům oznámena až během týdne před samotnou výstavou.

Shrnutí - postup účasti v soutěži

 
 1. Zaregistrujete se do soutěže (zde).
 2. Přijde Vám okamžitě emailem potvrzení o zaregistrování do soutěže.
 3. V blízké době Vám odešleme objednaný počet boxů se sklenicemi.
 4. Současně v době odeslání sklenic Vám dorazí druhý email s touto informací a pozvánkou k vyplnění detailů k jednotlivým vzorkům.
 5. Vyplníte v systému k jednotlivým vzorkům detaily a přijde Vám o tom potvrzení emailem.
 6. Po doručení sklenic k Vám, odešlete vzorky do 10 dnů. Pokud se jedná o víc než jeden vzorek, přiložte do každého boxu lístek s číslem vzorku.

 7. Po zpracování vzorků u nás, se ve Vašem účtu objeví u jednotlivých vzorků přidělené unikátní soutěžní číslo, pod kterým je každý vzorek evidován, testován v laboratoři, posuzován degustátory i později vystaven k ochutnávce veřejností.
 8. Následně se ve Vašem účtu také objeví u každého vzorku údaje z laboratoře a později i umístění v rámci soutě

      Návod na správu medu v soutěži zde