MVŠ Hranice

Moravská včelařská škola - MVŠ Hranice - 2020/2021

Informace pro zájemce

MVŠ – pro rok 2020–2021 (10.ročník) bude zahájena víkendem 17. – 18. října 2020 a ukončena 22. – 23. 5. 2021.

Bude se jednat o 9 víkendů během 8 měsíců – každý měsíc jeden, s tím, že dubnové  dva výukové víkendy budou ve zkráceném intervalu – je to s ohledem na praktickou výuku zootechniky. Víkendová výuka probíhá v sobotu od 8:00 do 18:00 h. a v neděli od 8:00 do 16:00 h. Polední přestávka je 1 hodinu. Kdo bude chtít, je možno zajistit menu – výběr ze dvou jídel. Máme dohodu s blízkou restaurací, že se oběd časově bez problému stíhá. Ve škole je k dispozici káva a čaj.

Rozvrh, a další podrobnosti k nástupu bude přihlášeným ucházečům zaslán kolem 20. 9. 2020

Školné pro letošní rok by nemělo překročit 8000,- Kč a je možné úhradu provést buď celou částku, nebo na dvakrát – před zahájením cca 60 %, a před únorovou výukou zbytek, s tím, že nástupem se uchazeč zavazuje uhradit celou částku, i kdyby výuku předčasně ukončil.

Výuka probíhá pod odbornou garancí Mendelovy univerzity v Brně – včelařského oddělení. Doc. Antonín Přidal, vedoucí tohoto oddělení, má výuku celkem tři a půl víkendu – Biologie, nemoci, včelí produkty, pylová analýza. Ing. Čermák – genetiku a množení včelstev, MVDr. Zdeněk Klíma – apiterapii a poznatky z praxe v potlačování nemocí. Mgr. Gruna – včelí pastvu a Bc. Počuch producenty medovice. Ing. Lstiburek – výroba medoviny. Z dalších lektorů Ing. František Texl, Miroslav Zelený. Navštívíme provoz zaměřený na zpracování vosku, včetně válcování mezistěn. Dále provoz zaměřený na výrobu medoviny s řízeným kvašením. V rámci výuky zootechniky si doplníme poznatky s včelařením v různých úlových systémech. Prakticky na včelnici, která se nachází v blízkosti školy se seznámíme s ošetřováním, chovem matek, tvorbu oddělku a množení včelstev, značení matek a jejich zužitkování, PIN test, diagnostické způsoby varoázy včel, atd…

Jelikož ne všichni jsou v dojezdové vzdálenosti, je možnost se ubytovat na internátě školy – v letošním roce to bude 300,- Kč/noc. Ubytování je možné již od pátku.

Kontakt:

R. Hykl – tel. 773 899 716
moravskaskola@psnv.cz
radek.hykl@psnv.cz