MVŠ Hranice

Přihláška ZDE

 

Moravská včelařská škola - MVŠ Hranice - 2023/2024

Informace pro zájemce

MVŠ – pro rok 2023–2024 (12.ročník) bude zahájena víkendem v říjnu 2023 a ukončena v květnu 2024

Bude se jednat o 9 víkendů během 8 měsíců – každý měsíc jeden, s tím, že dubnové dva výukové víkendy a jeden květnový budou ve zkráceném intervalu 14 dnů – je to s ohledem na praktickou výuku zootechniky. Víkendová výuka probíhá v sobotu od 7:50 do 18:10 h. a v neděli od 7:50 do 16:10 h. Polední přestávka je 1:30 hodin. Budeme se snažit, tak jako v minulosti zajistit v některé z blízkých restaurací menu, ale i kdyby se tak nestalo, každý stihne za tuto dobu zvládnout oběd. Ve škole je k dispozici káva a čaj.

Rozvrh, a další podrobnosti k nástupu bude přihlášeným uchazečům zaslán před nástupem.

Školné pro letošní rok by nemělo překročit 10500,- Kč – je to v průměru necelých 600,-Kč za den výuky, což je v porovnání s jinými vzdělávacími kurzy značně méně. Na mnoha kurzech, pořádaných i online zaplatíte tuto částku za jednu hodinu výuky. Peníze vložené do výuky se vám jistě v krátké době vrátí. Přesná částka bude k dispozici na počátku září, kdy nám SLŠ sdělí výši režijních nákladů nájmu. Úhradu bude možné provést buď celou částkou, nebo na dvakrát – před zahájením cca 60 %, a před únorovou výukou zbytek, s tím, že nástupem se uchazeč zavazuje uhradit celou částku, i kdyby výuku předčasně ukončil.

Výuka probíhá pod odbornou garancí Mendelovy univerzity v Brně – včelařského oddělení. Doc. Antonín Přidal, vedoucí tohoto oddělení, má výuku v součtu celkem čtyři víkendy – Biologie, genetiku,  nemoci, otravy včel, včelí produkty a pylovou analýzu. MVDr. Zdeněk Klíma – apiterapii a poznatky z praxe v potlačování nemocí, imunita včel Mgr. Jiří Danihlík, PhD, a Bc. Počuch producenty medovice. Ing. Lstiburek – výroba medoviny. Z dalších lektorů Ing. František Texl, RNDr. Leopold Matela, Navštívíme provoz zaměřený na zpracování vosku, včetně válcování mezistěn. V rámci výuky zootechniky si doplníme poznatky s včelařením v různých úlových systémech. Prakticky na včelnici, která se nachází v blízkosti školy se seznámíme s ošetřováním, chovem matek, tvorbu oddělku a množení včelstev, značení matek a jejich zužitkování, PIN test, diagnostické způsoby varoázy včel, atd…

Jelikož ne všichni jsou v dojezdové vzdálenosti, je možnost se ubytovat na internátě školy – v letošním roce to bude 350,- Kč/noc. Ubytování je možné již od pátku.

Pro přihlášení postačí napsat email na níže uvedenou adresu, s potvrzením, že splňujete podmínku nin 1 rok včelaření. V kontaktu na Vás musí být uveden i telefonní kontakt, nebo nahoře tohoto článku – přihláška ZDE.

Kontakt:

R. Hykl – tel. 773 899 716
moravskaskola@psnv.cz
radek.hykl@psnv.cz