K sršni asijské podruhé

Reportáž z proběhlé II. celostátní odborné konferenci s mezinárodní účastí z 20. 2. 2024 - Sršeň asijská aktuálně

Pouhých pět dní po dalším nálezu sršně asijské v České republice se konala 20. února 2024 druhá odborná konference k šíření tohoto nebezpečného včelího predátora. Jestliže před rokem Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., jako vůbec první česká instituce uspořádala setkání včelařské veřejnosti s biology, veterinárními lékaři a hasiči, letos šlo o širší platformu. Do přípravy konference kromě Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ opět v roli iniciátorky vstoupila Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, která jako organizace řízená Ministerstvem životního prostředí se kontrolou invazních druhů systematicky zabývá, a svůj díl práce odevzdalo také samo Ministerstvo životního prostředí. Mediálním partnerem byl časopis Moderní včelař.

Zasedací síň letos patřila čtyřicítce úzce zainteresovaných osob, avšak téměř 400 lidí sledovalo konferenci online. Vzhledem k rostoucí závažnosti problému se jak přednášek, tak panelové a plenární diskuse účastnili mimo přírodovědců včetně entomologů z plzeňského Západočeského muzea, kteří likvidovali oba zdejší nálezy sršně asijské, opět také veterináři, hasiči a včelaři jak z pořadatelské PSNV-CZ, tak z Českého svazu včelařů a Asociace profesionálních včelařů.

Nově se jednání účastnil zástupce Ministerstva zemědělství a Asociace soukromého zemědělství ČR, protože sršeň asijská škodí nejen včelstvům, ale také ovoci a vinné révě. Dále představitel Českomoravské myslivecké jednoty, neboť právě její členové by se mohli aktivně podílet na monitoringu sršně asijské, či biolog z Povodí Labe, s. p., protože právě po vodních tocích se sršeň asijská s oblibou šíří, o možném zavlečení hmyzu dálkovou lodní dopravou nemluvě.

Důležitá byla účast Ing. Pavla Fiľa – předsedy Slovenského svazu včelařů a ředitele Střední odborné školy Pod Bánošom v Banské Bystrici a Mgr. Heleny Prokové, Ph.D. Právě oni byli nositeli vloni skončeného dvouletého projektu k monitoringu sršně asijské, do kterého vstoupila jako zástupkyně jednoho ze čtyř zúčastněných zemí rovněž PSNV-CZ. Díky možnosti opakovaně navštívit francouzské včelaře, kteří dopady sršní invaze pociťují v plné tíži, referovali o praktických zkušenostech získaných ve Francii.

Hlavním poselstvím konference se stalo důrazné doporučení všech zúčastněných, že je třeba pokračovat v nastoupeném směru, kdy se bude proti sršni asijské postupovat v České republice jednotně pod odbornou záštitou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a za konkrétní pomoci Hasičského záchranného sboru. Mezi oběma zmíněnými institucemi je před uzavřením dohoda, která konkretizuje úkony při likvidaci sršně asijské, kompetence a financování, aby se invazi co nejúčinněji zabránilo.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ bude podněty, které na celodenní konferenci 20. února 2024 zazněly, dále rozvíjet obdobně, jak to činí již třetím rokem, kdy se dostala mezi českými včelařskými spolky, vzhledem ke svému aktivnímu přístupu k problematice šíření sršně asijské, do pozice lídra.

PhDr. Marie Šotolová

  

Odkazy:

Ke stažení:

  • Příručka o biologii, monitorování a možnostech tlumení výskytu sršně asijské je ZDE.
  • Leták o sršni asijské je ZDE.