Sršeň asijská poprvé v ČR

Ve čtvrtek 5. října 2023 byla v intravilánu Skvrňan – místní části Plzeň západním směrem – spatřena sršeň asijská Vespa velutina. Výskyt poté ověřila Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - viz článek ZDE. Její pracovníci nyní budou intenzivně šířit informace o sršni asijské mezi obyvatele a dotčené instituce v dané oblasti, mimo jiné pomocí edukačních letáků, a žádat je o nahlášení případného dalšího výskytu tohoto predátora. Souběžně budou za pomoci veřejnosti hledat hnízda sršně asijské. Pokud je naleznou, likvidace se ujmou hasiči.

     

Autor fotografií: Tomáš Görner

Brožura v PDF ke stažení ZDARMA o sršni asijské – její biologii, vlivu na včelstva a možnostech její likvidace je na webu PSNV ZDE.

Tištěnou podobu si můžete objednat na e-shopu PSNV.

 

Také si můžete stáhnout ZDARMA časopis Moderní včelař - číslo 02 / 2023 se tématu Sršně asijské plně věnuje.

Zakoupit lze samozřejmě i jeho tištěná verze na e-shopu PSNV.

 

Hlášení o výskytu sršně asijské přijímá Agentura ochrany přírody a krajiny na jejich e-mailu invaznidruhy@nature.cz. Hlášení je vhodné doplnit fotografií a přesnějším popisem hmyzu, aby bylo možné vyloučit záměnu s jiným druhem.

         Sršeň asijská je invazivní a vzniká kolem ní panika... V rámci této paniky však mohou lidé likvidovat i sršně obecné (Vespa crabro). Je tedy potřeba oba druhy sršní rozeznávat, aby snahu o potlačení invazivního druhu neodnesl nevinný domácí druh, který má v naší přírodě své místo. Prosíme Vás tedy, abyste bezmyšlenkovitě nelikvidovali hnízda sršní, ale hlásili případná další podezření na výskyt sršně asijské na uvedený email.

Aktualita: Ministerstvo životního prostředí vydalo 9. října 2023 tiskovou zprávu k dohledání hnízda sršně asijské v Plzni. Zároveň v ní uvádí za včelařskou obec stanovisko PSNV, prezentované Ing. Petrem Texlem. Dále v ní odkazuje na leták a příručku k tomuto invazivnímu druhu, tzn. materiály, které letos vydala PSNV, v rámci mezinárodního  projektu podpořeného Evropskou unií. Tato TS je ZDE.

Kancelář PSNV