VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání Tisk Email
  
Vzdělávací aktivity Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ  
vzdělávací akce historie od místo určeno období výstup informace
přednášky *) 2000 celá ČR bez omezení průběžně reportáže Moderní včelař www.psnv.cz
  foto
kurzy *) 2006 celá ČR zpravidla pro přihlášené průběžně reportáže Moderní včelař www.psnv.cz
pro začínající, VMS   videa
semináře, konference 2001 celá ČR zpravidla pro přihlášené průběžně sborník Moderní včelař www.psnv.cz
  reportáže
Letní školy nástavkového včelaření (LŠNV) 2004 18 škol přípravka, I. stupeň pro začátečníky, II. stupeň pro pokročilé, speciály březen - červenec osvědčení www.lsnv.cz
    
akreditovaný učební obor VČELAŘ 2010 Střední odborné učiliště Blatná začínající dvouletá dálková forma  září - červen; víkendy 1x měsíčně výuční list www.soublatna.cz www.psnv.cz
(přihlášky do 20.3.)
 
Moravská včelařská škola MVŠ 2011 Střední lesnická škola  Hranice na Moravě středně pokročilí jednoletá dálková forma osvědčení www.psnv.cz
(přihlášky od května) říjen - květen
  víkendy 1x měsíčně
kurz VČELAŘ - FARMÁŘ 2016 SOU Blatná pokročilí včelaři z celé ČR jednoletá dálková forma osvědčení www.vcelar-farmar.cz www.psnv.cz
  říjen 2015 - červenec 2016
víkendy 1x měsíčně
             
 *) Přednášky, případně kurzy můžete zorganizovat sami ve spolupráci s PSNV - jsou dvě možnosti:   a) celou akci máte ve své režii (zaplatíte přednášejícímu lektorné a cestovné), pouze ze seznamu lektorů PSNV zi zvolíte a domluvíte lektora, kanceláři PSNV nahlásíte akci (kvůli pojištění akce);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    b) využijete dotaci na vzdělávání dle Nařízení vlády č.197/2005 Sb. - postup je následující: 1. vyberete a oslovíte lektora ze seznamu PSNV; 2. oslovíte kancelář PSNV o chystané akci (elektronicky); 3. kancelář PSNV vám pošle Dohodu o provedené práci pro lektora, prezenční listinu a cestovní příkaz; 4. Po ukončení akce pošlete vyplněné a podepsané listiny (DPP, prezenční listinu a cestovní příkaz), případně doklady od dalších nákladů (nájem sálu apod.) do kanceláře PSNV poštou. 5. kancelář PSNV vyplatí lektorovi na účet lektorné a cestovné, organizátorovi proplatí další předložené doklady.                                                                                                                                                                                                                                                      Poznámka: Na vzdělávací akce PSNV  můžete vybrat a oslovit lektora také ze seznamu ČSV (i na dotované vzdělávací akce). Platí to i naopak: na dotované vzdělávací akce ČSV můžete vybrat a oslovit také lektora ze seznamu PSNV. Žádost o vzdělávací akci ČSV se podává na formuláři ČSV a žádost se zasílá do SOU VVC Nasavrky.