MED PŘÍMO OD VČELAŘE SEKCE PRO VČELAŘE

MED PŘÍMO OD VČELAŘE - INFORMACE PDF Tisk Email

Med přímo od včelaře

 

Malovčelaři i menší poloprofesionální včelařské provozy nemusejí být na produkci medu a jeho prodeji závislí. Přesto je však včelaření, zejména zpočátku, poměrně náročné z hlediska pořizovacích nákladů (úly, oddělky, medomet, apod.) a není od věci mít možnost zhodnotit med lépe. Podaří-li se malovčelaři ve snůškově příznivém roce sklidit více medu než obvykle, je vhodné připravit si propagační materiály, které podpoří prodej medu.

 

Nové menu

 

Nemá-li včelař čas nebo dostatek možností vydat se svou vlastní cestou (vlastní etikety, vlastní propagační materiály), může se zapojit a využít propagačních materiálů pod značkou MED PŘÍMO OD VČELAŘE, na kterých PSNV-CZ dlouhodobě pracuje.

 

Momentálně můžete využít následující propagační materiály se stylovým, jednoduchým grafickým návrhem:

  • cedule a menší či větší plachty (na plot, na fasádu, v prodejních stáncích)

  • etikety na sklenice
  • papírové tašky pro zvýšení úrovně prodeje

zakoupit můžete na www.nastavky.cz

 

Pro účely tvorby doplňkových etiket a pro vygenerování osobních letáků je na webu PSNV-CZ implementová online aplikace. Členové PSNV-CZ byli informováni formou e-Věstníku o návodu k použití. Po přihlášení (PSNV - PRIVÁTNÍ SEKCE) se objeví nové menu (PROJEKTY - MED OD VČELAŘE - ETIKETY) a (PROJEKTY - MED OD VČELAŘE - LETÁKY). Tam lze aplikaci používat.

 

Jak musí být med označen?

Med nemusí být nijak označen při drobném prodeji známým, kolegům v zaměstnání apod. Prodávat neoznačený med lze do doby, dokud je poptávka po něm ve vašem okolí větší než nabídka. Sklenice s etiketou je naopak důležitá, pokud chcete zaujmout (prodej na stáncích, farmářských trzích, lokálních akcích, v maloobchdních prodejnách - v uvedených případech je dokonce povinná). Důležitý je také kontakt na vás, aby se i náhodný zákazník mohl v případě spokojenosti opět vrátit. Kontakt je jeden z povinných údajů, které nesmějí chybět. Jsou celkem čtyři:

  • jméno včelaře (nutná je také adresa bydliště, doporučuje se i telefon či e-mail)
  • množství (hmotnost) medu - POZOR: raději uvést 950 g než 1 kg
  • minimální trvanlivost
  • druh medu: medovicový nebo květový

 

 

Jak vypadají výsledné etikety?

Podle požadovaného rozměru lze vytvořit 3 varianty:

Etiketa 105x37                      

Etikety

Etiketa 70x32

Etikety

Etiketa 52,5x29,7

Etiketa

 

 

Jak vypadají letáčky?

V současné době jsou ve webové aplikaci implementovány dva typy letáku (2 letáky na jednu A4-ku a oboustranný leták, rovněž na jednu A4-ku). V případě zájmu můžeme do aplikace zakomponovat také Váš návrh letáku.

 

Leták - Med přímo od včelaře