ČLÁNKY Vzdělávání Olomoucká setkávání pokračují

Olomoucká setkávání pokračují PDF Tisk Email
Napsal uživatel redakce   
Pátek, 10 Únor 2017 10:05

Cyklus přednášek pro včelaře i pro veřejnost Olomoucká včelařská setkávání 2016 - 2017 brzy zakončí poslední, pátá přednáška.

První přednáška Olomouckých včelařských setkávání 2016/2017 na téma imunita včel proběhla 15. října. Přednášel Mgr. Jiří Danihlík, Ph. D., jeho přednáška měla výbornou odezvu posluchačů, dokonce ho odměnili potleskem. Kolega Danihlík se neomezil pouze na vědecké poznatky z oboru. Teorii a statistická data doplnil řadou velmi zajímavých informaci a fotografií z praxe, mimo jiné také svými zkušenostmi, jak on sám řeší problémy varroózy. Presentoval také své vlastní zkušenosti s MVP. Přednášky se zúčastnili včelaři z tuzemska i ze Slovenska. Nikdo z přítomných nelitoval sobotního dopoledne stráveného v přednáškovém sále Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

19. listopadu 2016 v Olomouci proběhla druhá přednáška z cyklu Olomoucká včelařská setkávání 2016/2017, téma producenti medovice přednesl Bc. Michal Počuch, který se mj. profesionálně zabývá lesnickou entomologií. Vyslechli jsme velmi zajímavý výklad doprovozený poutavou prezentací. Michal Počuch včelařům představil řadu producentů této pro včely lákavé pochoutky a pro nás včelaře zdroje výborných medovicových medů. Svou přednášku ilustroval množstvím detailních fotografií. Dozvěděli jsme se zajímavé informace, jak medovice vzniká, jak lze medovicovou snůšku předpovídat i jak tento lukrativní zdroj výborných medů monitorují naši kolegové včelaři v Německu i jinde. Pro praxi užitečné byly také informace, jak vzniká melecitoza a jak ji efektivně zpracovat, aby nebyla jen na obtíž ale také k prospěchu.

Potřetí jsme se sešli 3. prosince 2016, abychom si poslechli MVDr. Zdeňka Klímu. Téma ozdravná opatření při varroóze a MVP je více než aktuální, v poslední době více i v našem Olomouckém kraji. Zdeněk Klíma vysvětlil a prezentoval, jak hledat a najít příznaky MVP, mechanismus přenosu nákazy, metody dezinfekce úlů a dalšího včelařského vybavení. Vysvětlil také, jaký vliv má varroóza na úhyny včelstev a na přenos viróz. Prezentoval význam letního ošetření včel a chovatelské metody, jejichž cílem je odstranění přenosu viróz infikovanými včelami. Posluchače zvláště zaujal výklad o významu tvorby oddělků, resp. přemetání na mezistěny i metoda odstranění zavíčkovaného plodu. V závěru přednášky p. Klíma vysvětlil také metody použití různých organických kyselin.

21. ledna 2017 nás v Olomouci navštívil doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. s prezentací na téma otravy včel. Poutavě hovořil o zdrojích otrav včel a včelstev i o jiných příčinách poškození včelstev. Zajímavé byly údaje o příčinách otrav potravou, průmyslovými exhalacemi, pesticidy, ale také z důvodu kosení kvetoucích porostů cepovými sklízeči píce (až 76% létavek). Zaujalo také zjištění, že pro včely mohou být toxické i nepůvodní lípy. Prezentoval poslední poznatky z působení mořidel semen (neonikotinoidy). Dozvěděli jsme se o vlivu pesticidů na plodnost, omezení snůšky pylu, snížení imunity, na genetiku včel. Výklad doplnil působivou prezentací i informacemi o legislativě upravující ochranu včel před pesticidy.

Zatím by bylo předčasné celý cyklus přednášek hodnotit, ještě nás jedna přednáška čeká. Snad je možné v tuto chvíli říct, že účast posluchačů stoupá a že si naše přednášky našli i kolegové včelaři ze Slovenska.

Poslední setkání cyklu Olomoucká včelařská setkávání 2016/2017 se uskuteční 18.2.2017. Prezentaci na téma odolnost proti nemocem z hlediska šlechtění včel nám přednese Ing. Květoslav Čermák, CsC. Program přednášky bude opět velmi zajímavý, budeme si povídat o odolnosti včel proti infekčním chorobám a jejím hodnocení, o testu čisticího pudu včel a selekce podle něho a také o varroatoleranci včel (složitost posuzování, vznik přirozenou cestou, příklady ze zahraničí, co k ní vede, jak ji hodnotit a selektovat).

Aktualizováno Pátek, 10 Únor 2017 11:33