Administrace "Eurodotací"

Nerovný přístup k "Eurodotacím"?

Někteří z vás určitě zaznamenali, že administrátor "Eurodotací" (ČSV, z. s.) začal nečlenům účtovat administrativní poplatek ve výši 5% z žádané částky a to včetně daně. Činí tak na základě usnesení PRV ČSV, z. s. ze dne 9. 6. 2020. S tímto postupem nesouhlasíme a máme za to, že je v rozporu s platnou legislativou. Proto jsme zaslali na Ministerstvo zemědělství dopis. K našemu stanovisku se připojily i ostatní spolky. S obsahem dopisu se můžete seznámit na IF.