Cejchy - další služba včelařům od PSNV-CZ


Nastává období, které  mnozí včelaři věnují a vylepšování svého hardware. Protože je o včely stále zájem a mnohdy se tento zájem projevuje zmizením včel za stanoviště i s úlem. Taková česká varianta CCD. Je možné to lapkům ztížit  trvalým označením úlů.


Tento způsob značení k nám přinesl ze světa Jiří Přeslička a popsal v Moderním včelaři. PSNV-CZ zavádí registr cejchů a značek. Měl by usnadnit zájemcům orientaci v tom, kdo jaký cejch používá, aby nevznikaly podobné a zaměnitelné. Samozřejmě je to vždy na tvůrci nového cejchu jak se odliší od stávajících.


Tento registr vedeme pro všechny včelaře v ČR bez ohledu na členství v jakékoli organizaci.