Pozvánka pro všechny nadšené včelaře a včelařky

Setkali jsme se s názorem čtenáře eVěstníku  2009-4, že chystaný Podkrkonošký potlach v papučích je jen pro místní včelaře.


Je možné, že publikovaný text tento dojem navozuje, ale není úmyslem pořadatele  omezovat účast jinak než počtem židlí. Takže kdokoli má zájem, může se na uvedené mailové adrese přihlásit. Bez ohledu na bydliště, či členství v čemkoli. První místa byla pouze nabídnuta abonentům e-Věstníku k přednostnímu přihlášení.