Včelař včelaři - prosba o pomoc

Vážení členové Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., dámy a pánové,
obracíme se na Vás s naléhavou prosbou. Nikomu z Vás určitě neunikla informace o živelné pohromě, která ve čtvrtek 24. června 2021 v podobě tornáda postihla několik obcí na Břeclavsku a Hodonínsku. Mnozí lidé přišli doslova o střechu nad hlavou. Ti, co měli alespoň trochu štěstí, si své domy budou moci opravit.

Jedním z mnoha lidí, které tato živelná pohroma zasáhla, je i člen našeho spolku z Moravské Nové Vsi. Patří mezi ty šťastnější, jejichž domov není určen k demolici a bude si ho moci opravit. Vedení PSNV–CZ se rozhodlo našemu členovi v této tíživé životní situaci pomoci formou finančního daru. Proto vyhlašujeme pro tento účel sbírku členů spolku. Obracíme na všechny členy PSNV–CZ k vyjádření sounáležitosti a solidarity a prosíme, aby přispěli libovolnou částkou – včelař včelaři, „nástavkář nástavkáři“. Na základě údajů z členské evidence by mezi našimi členy neměl být žádný další člen, který utrpěl tornádem škodu. Je však možné, že někdo z vás v členské evidenci nemá aktualizované bydliště a tak mezi námi může být i někdo další, kdo byl zmíněnou živelnou pohromou postižen a nevíme o něm. Pokud mezi Vámi někdo takový je, prosíme, aby se bez prodlení přihlásil u vedení spolku.

Přispět lze na účet PSNV – číslo viz níže, s variabilním symbolem 24062021. Pokyny k platbě naleznete pod touto výzvou. Můžete využít také QR platbu. Před odesláním si prosím zkontrolujte, že platbu posíláte na správný účet se správným variabilním symbolem. Sbírka bude ukončena dne 31. července 2021. Poté bude shromážděná částka předána uvedenému včelaři, který utrpěli škodu. O výši předaného finančního daru budete informováni prostřednictvím e–Věstníku a na webu PSNV. Rovněž bude vypracován anonymizovaný seznam všech přijatých plateb (číslo účtu, ze kterého byla platba odeslána, datum připsání, variabilní symbol a výše platby), který bude dostupný pro členy spolku na našem webu. Každý si tak bude moci zkontrolovat, že jím poslaná částka byla řádně zaúčtována a je součástí předaného finančního daru.
Děkujeme Vám za vyjádřenou solidaritu a sounáležitost a za Vaši štědrost.

Vedení PSNV-CZ

Pokyny k platbě
číslo účtu: 22 0051 7978/2010
variabilní symbol: 24062021
částka: dle Vašeho uvážení
datum ukončení sbírky: 31. července 2021

Pokyny k platbě pro plátce ze Slovenska
číslo účtu: SK41 8330 0000 0022 0051 7978
variabilní symbol: 24062021
částka: dle Vašeho uvážení
datum ukončení sbírky: 31. července 2021