Vstřícný krok PSNV - náhrada poškozeným předplatitelům PrePay

Vážení,
společnost PrePay s. r. o., u níž jste si prostřednictvím e-shopu www.predplatit.cz objednali časopis Moderní včelař, na sebe podala dne 6. dubna insolvenční návrh a nadále není schopna vám dodávat vámi předplacený časopis Moderní Včelař. Dobropis na zbývající předplatné, který jste od této společnosti obdrželi, představuje vaši pohledávku, kterou můžete uplatnit v insolvenčním řízení vůči této společnosti. Vaše prostředky z předplatného byly bohužel v držení této společnosti. Ta si u nás každý měsíc objednala a uhradila vždy jen jedno vydání časopisu. My, jakožto vydavatel časopisu, patříme rovněž mezi poškozené a naše pohledávky do insolvenčního řízení také přihlásíme.

Jelikož si vážíme každého předplatitele našeho časopisu, rozhodli jsme se ze skromných prostředků našeho spolku, tzn. Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., jakožto vydavatele Moderního včelaře, pro následující vstřícný krok:

  1. buď vám za úhradu pouze nákladů na poštovné 35,- Kč zašleme dvě čísla 5 a 6 / 2023 Moderního včelaře; Pravděpodobně se vám totiž z časových důvodů nepodaří zajistit si tato čísla prostřednictvím dalšího náhradního předplatného; Objednat si můžete tuto variantu na našem e-shopu;
  2. nebo pokud si na našem e-shopu objednáte předplatné tištěné verze našeho časopisu Moderní včelař, zašleme vám zdarma dvě čísla 5 a 6 / 2023 spolu s prvním takto objednaným číslem;
  3. alternativně, pokud o varianty zaslání zmíněných dvou čísel v tištěné verzi nemáte zájem, nabízíme vám čísla 5, 6, 7 / 2023 Moderního včelaře v elektronické podobě zcela zdarma; Objednat si tuto variantu můžete formulářem umístěným níže.

Využít této naší nabídky můžete do 31. 8. 2023.

Abychom předešli podobným nepříjemným překvapením pro vaši peněženku, rozhodli jsme se, že budeme pro vás sami bez dalších prostředníků zajišťovat správu předplatného, i distribuci jednotlivých takto předplacených vydání. Tím získáte větší míru jistoty, že vaše peníze budou použity výhradně na úhradu vámi objednaných časopisů.

Vážíme si vaší dosavadní přízně a potěší nás, pokud ji vůči nám zachováte a zmíněnou novou formu předplatného si objednáte přímo na našem e-shopu. Najdete zde možnost předplacení tištěných vydání na 3, 6 nebo 12 měsíců a také elektronickou verzi časopisu na 12 měsíců. Ke dvanácti-měsíčnímu tištěnému předplatnému získáte zdarma i předplatné elektronické verze časopisu.

V případě dotazů ohledně kauzy Prepay nás kontaktujte na modernivcelar.prepay@psnv.cz.

Kancelář PSNV a redakce Moderního včelaře

 

Formulář pro 3. variantu - elektronická čísla: