Zemřel Milan Majer

Navždy nás opustil náš kamarád a včelař pan Milan Majer z Vražného

Drazí přátelé,
se zármutkem vám oznamujeme smutnou zprávu - dne 29. října 2021 nás navždy opustil náš kamarád a včelař pan Milan Majer z Vražného. Zemřel ve věku 52 let krátce po té, co se nakazil onemocněním Covid. Rodině jménem PSNV vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Milan byl našim dlouholetým a aktivním členem - kde bylo potřeba, ochotně nabídl svou pomoc. Byl také členem rady našeho spolku. Rovněž byl spoluorganizátorem cyklů Olomouckých včelařských setkávání a organizátorem a lektorem Letní Školy nástavkového včelaření ve Vrážném.  Aktivně se také zapojoval při organizování výstav. Milan pro PSNV pracoval do poslední chvíle. Před týdnem zařizoval uvolněný termín na konferenci v Hynčicích, připravovanou u příležitosti  výročí 200 let od narození J. G. Mendela. Za to vše Ti Milane patří náš obrovský dík.

Milane, kamaráde, budeš nám chybět. Odpočívej v pokoji.